Les

Arendalsuka 2023: Arbeidsglede: Hva nå?

Arbeidsglede har vært et sentralt begrept for Parat i flere år. Nå runder vi av dagen med rykende fersk forskning på feltet - og en samtale mellom våre folkevalgte om Arbeidsglede og tillitsvalgtrollen.

Begrepet arbeidsglede har blitt definert som et paraplybegrep som omfatter engasjement, følelsesmessig tilknytning til arbeidsplassen og jobbtilfredshet. Gjennom et samarbeid mellom Parat og Høgskolen Kristiania har vi gjennom et eget forskningsprosjekt tatt mål av oss å tette noen hull i eksisterende forskning.

Det var viktig å forstå påvirkningsrollen til tillitsvalgte i arbeidet med å utvikle arbeidsglede. Vi har gjort interessante funn om blant annet hva som er kildene til arbeidsglede og hvilke følelser som utløses ved opplevd arbeidsglede. Dessuten kommer det frem hvilke egenskaper og ferdigheter tillitsvalgte bør inneha. Vi reflekterer over rollen til arbeidsglede, tillitsvalgte og samarbeid i arbeidslivet.

Innledning ved Rune Bjerke, Professor ved Høgskolen Kristiania - og deretter en panelsamtale mellom våre folkevalgte.

Sentrale spørsmål som vil bli belyst denne dagen er:

- Hva skaper arbeidsglede, og hvorfor er arbeidsglede så viktig?
- Hvordan kan, eller bør, våre folkevalgte og ledere bry seg om arbeidsglede?
- Kan arbeidsglede være et konkurransefortrinn, og er det noe i den norske modellen og trepartssamarbeidet som gjør at arbeidstakere i Norge opplever en annen glede og mestring på jobben - enn andre steder i Europa?

Medvirkende:

Unn Kristin Olsen, Forbundsleder, Parat
Tuva Moflag, Stortinget, Arbeiderpartiet
Heidi Norby Lunde, Stortinget, Høyre
Stine Westrum, Faglig leder, Rødt
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup