Les

YS vil ha tariffmerking av bedrifter

Kravene blir overlevert. F.v. Torgeir Kroken, Virke og Eirik Bornø, YS. Foto: Turid Svendsen.
Tirsdag startet hovedavtaleforhandlingene mellom YS og Virke på Holmen fjordhotell i Asker. Blant temaene er såkalt tariffmerking av bedrifter.
Av Vetle Daler Publisert dato 30.11.2021 14:30 redigert 30.11.2021 15:43
Hovedavtalen inneholder grunnleggende spilleregler i arbeidslivet, bestemmelser om medbestemmelse og samhandling mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, rettigheter og plikter.

Det er YS som forhandler med arbeidsgiverorganisasjonen Virke på vegne av Parat og  andre YS-forbund. Parat har en rekke tariffavtaler med Virke.

Tillitsvalgtes rettigheter
YS vil blant annet fremme krav knyttet til tillitsvalgtes rettigheter, personvern og likestilling. 
– I tillegg ønsker vi å diskutere hvordan partene i fellesskap kan styrke det organiserte arbeidsliv, sier Parats forhandlingssjef Turid Svendsen til Parat24.

Tariffmerking
Et av forslagene YS vil fremme, er tariffmerking av bedriften. 
– Det vil, slik vi ser det, gjøre det lettere for forbrukere, bedrifter og offentlige innkjøpere å velge bedrifter med tariffavtale. På den måten kan mange flere bidra til et organisert og dermed seriøst arbeidsliv. YS vil også ta opp partssamarbeidet generelt, og mener dette både kan revitaliseres og styrkes, sier hun. 

Avsluttes onsdag
Svendsen representerer Parat i YS’ forhandlingsdelegasjon sammen med nestleder Anneli Nyberg, leder i Farmasiforbundet i Parat Bodil Røkke, spesialrådgiver Kjell Morten Aune og forhandler Thomas Lilloe.

Forhandlingene foregår på Holmen fjordhotell i Asker og skal være avsluttet innen lunsj onsdag 1. desember. 
 
Les også: Enighet med NHO om ny hovedavtale
Våre medlemsblader
Video

Hvor går norsk politi?

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo