Les

YS vil forvalte medlemmenes pensjon

YS-leder Erik Kollerud og administrerende direktør i Nordea Liv, Hans-Erik Lind, signerer avtale om pensjonssparing for YS’ medlemmer. Foto: Helene Husebø
Fra 1. januar endres innskuddspensjonsloven, slik at alle ansatte med innskuddspensjon, får en egen pensjonskonto. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har nå inngått avtale med Nordea Liv og vil tilby pensjonssparing for medlemmene til en svært fordelaktig pris.
Av Helene Husebø Publisert dato 12.11.2020 8:05 redigert 12.11.2020 11:37
Det er YS-forbundene Parat, Delta, Finansforbundet, Negotia, YTF og Safe som har gått sammen om å etablere YS Pensjon, som et innkjøpsfellesskap for egen pensjonskonto. Tilbudet gjøres tilgjengelig for alle som er med i et YS-forbund.

Enkel pensjonssparing
Advokat og pensjonsekspert for YS-fellesskapet, Andreas Moen, sier de nye reglene forenkler pensjonssparingen for veldig mange.
– Det nye er ikke bare at vi får en egen pensjonskonto. Det nye er også at du selv kan bestemme hvem det er du vil skal forvalte din pensjonskonto, passe på pengene dine og investere dem fornuftig. Dette kan du velge uavhengig av hvilken leverandør arbeidsgiveren din bruker, sier Moen.

Han sier alle pensjonsforvaltere vil ta seg betalt for å gjøre jobben, og at det naturlig nok vil ha stor innvirkning på sluttpensjonen hvor mye disse pensjonsforvalterne tar seg betalt. 
– Som enkeltindivid har ikke du så stor forhandlingsmakt, men når mange av oss går sammen, vil vi kunne presse pensjonsforvalterne til å gi en langt mer gunstig pris. Dette har YS nå gjort ved å starte YS Pensjon, sier pensjonseksperten.

Mer til pensjon har vært avgjørende
Moen sier Nordea Liv vant konkurransen om pensjonsforvaltning etter omfattende forhandlinger, ledet av Aon.
– Prisen på pensjonsforvaltning er nå bedre enn det noen enkeltperson kan klare å få fremforhandlet i markedet. Den er også bedre enn de fleste arbeidsgivere er i stand til å fremforhandle gjennom sin pensjonsleverandør, sier han.

YS-leder Erik Kollerud sier YS har lagt stor vekt på å tilby en bærekraftig investeringsløsning.
– YS’ målsetting er å tilby medlemmene en sparing som gir dem mer penger på konto den dagen de ønsker å gå av med pensjon. Gjennom ordningen får YS Pensjon en fullmakt fra medlemmene til å velge den leverandøren som til enhver tid har det beste tilbudet. Vi tror Nordea Liv vil være en god og langsiktig samarbeidspartner, som vil passe godt på oss, sier Kollerud.

Administrerende direktør i Nordea Liv, Hans-Erik Lind, sier dette er en viktig milepæl for Nordea Liv.
– Vi er svært stolte over å kunne samarbeide med en av landets største hovedorganisasjoner, og vi skal gi medlemmene i YS tilgang til markedsledende forvaltning med gode digitale løsninger som gir lett oversikt over pensjonen for medlemmene, sier Lind.

Mer informasjon vil bli sendt ut på et senere tidspunkt. 
Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo