Les

YS Stat varsler streik i Oslo

– Vi aksepterer ikke et tredje år på rad med lavere lønnsvekst enn sammenlignbare grupper, sier Pål N. Arnesen. Foto: Vetle Daler
Rundt 260 YS-medlemmer i Oslo, fordelt på departementer, direktorater og Universitetet i Oslo, tas ut i konflikt om det ikke oppnås enighet i lønnsoppgjøret i staten.
Av Helene Husebø Publisert dato 19.05.2022 9:30 redigert 21.05.2022 11:50
Lørdag 21. mai møtes partene i staten til meklingsinnspurt hos Riksmekleren. Fristen for å komme til enighet er klokka 24:00 mandag 23. mai.  
– Streikeuttaket vil i første fase først og fremst ramme arbeidsgiver, sier YS Stat-leder Pål N. Arnesen.

Arnesen sier YS Stat går inn i sluttfasen med sikte på å finne en løsning.
– Det er klart at de økonomiske kravene må innfris, og det er tydelig krevende for arbeidsgiver. Vi aksepterer ikke et tredje år på rad med lavere lønnsvekst enn sammenlignbare grupper, sier han. 

YS Stat vil ta ut medlemmer i følgende virksomheter:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
Finansdepartementet 
Klima- og miljødepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Samferdselsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Politidirektoratet
Skattedirektoratet 
Tolldirektoratet
Universitet i Oslo

YS Stat er en sammenslutning av følgende YS-forbund som har statsansatte medlemmer: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Skatteetatens landsforbund, Stafo, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Finansforbundet og Skolelederforbundet.

 
Våre medlemsblader
Video

Engasjement og arbeidsglede på Verdikonferansen

Farmasikongressen 2022

Paratleder i internasjonalt klimapanel

Garvet graver

ThsF på Nordental

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo