Les

YS Stat: Dårligere partssamarbeid under borgerlig styre

YS Stat inviterte mandag til samtale mellom statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet, Vegard Einan (H), og YS Stat-leder Pål N. Arnesen. Tema var hvorvidt åtte år med borgerlig styre har endret norsk arbeidsliv.
Av Helene Husebø Publisert dato 16.08.2021 16:40 redigert 17.08.2021 11:30

Leder i YS Stat, Pål N. Arnesen, var klar på at partssamarbeidet har blitt dårligere.
– Det har blitt en mer politisk detaljstyring i departementene når det gjelder statlige virksomheter. Dette har slått ut på medbestemmelse og medvirkning i arbeidssituasjonen, og ikke minst når det gjelder partenes formelle medbestemmelse på arbeidsplassen. Vi opplever i staten at partssamarbeidet ikke verdsettes på samme måte, sa YS Stat-lederen.

Einan påpekte regjeringens intensjon om å kontinuerlig involvere alle partene i arbeidslivet i beslutninger.
– Organisasjonene har de siste årene nytt godt av at man blir konsultert og involvert i prosesser i større grad enn under et rødgrønt styre. Vår regjering har vært veldig opptatt av å få alle organisasjonene i arbeidslivet i dialog, og involvere dem i beslutninger, sa statssekretæren.

Videopptak av samtalen kommer.
Våre medlemsblader
Video

Lederkonferansen 2021 - dag to

Lederkonferansen 2021

Bli med "På innsiden av luftfarten"

Hvem fortjener pris?

Følg regionkonferansen direkte fra Kristiansand

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten