Les

YS Privat forbereder lønnsoppgjøret

Leder av YS-Privat, og Parat, Vegard Einan. Foto: Liv Hilde Hansen
YS Privat forventer at årets mellomoppgjør skal gi økt lønnsvekst, etter flere moderate oppgjør. 
Av Liv Hilde Hansen 08.01.2019 13:05

YS Privat har denne uken vært samlet for å diskutere og legge strategier for det kommende tariffoppgjøret. 

Årets oppgjør er et mellomårsoppgjør. I mellomoppgjørene forhandler partene normalt kun om lønn, og ikke andre bestemmelser i tariffavtalene. Partene vil si YS og LO på arbeidstakersiden og NHO og Virke på arbeidsgiversiden. Det er hoved- og mellomoppgjør annethvert år.
– YS Privat har vedtatt at årets mellomoppgjør skal foregå samordnet. Det innebærer at YS Privat forhandler på vegne av forbundene, etter fullmakt fra YS, forklarer Vegard Einan, leder av YS Privat.

Opprinnelig var partene enige om å forhandle om AFP (Avtalefestet pensjon) under årets mellomoppgjør, men dette er nå utsatt til 2020.

Prisveksten gjør det nødvendig å øke lønnsveksten i årets oppgjør
– Gjennom årets lønnsreguleringer skal vi sikre at arbeidstakerne får sin rettmessige del av verdiskapningen. Samtidig skal vi sikre en sunn lønnsvekst og konkurransekraften til bedriftene, sier Einan.

– Mange forhold virker inn på arbeidstakernes økonomi. Høyere priser og stigende rente gjør det nødvendig å øke lønnsveksten. Det må til for å sikre kjøpekraften til medlemmene våre, poengterer lederen av YS Privat.

– Vi har gjennom flere oppgjør bidratt med små lønnstillegg, til og med negativ lønnsvekst. Da er det klart at der det er rom for det, skal de ansatte også ha sin andel når det går bra, sier han.

YS’ krav til årets mellomoppgjør vedtas i februar
YS vedtar sitt inntektspolitiske dokument i februar. Her fremkommer det hva som skal være YS krav overfor arbeidsgiver i årets mellomoppgjør. Dokumentet vedtas av YS hovedstyret rett i etterkant av den inntektspolitiske konferansen 26. februar.

En drøy uke før legger TBU (Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene) frem sin rapport. Her gir TBU en oversikt over lønns- og inntektsutviklingen siden forrige oppgjør, en prognose for prisutviklingen og utviklingen i konkurranseevnen.

TBU gir også en oversikt over utviklingen i norsk og internasjonal økonomi.

Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo