Les

YS’ likestillingspris til «glemt» ungdomsminoritet

Gabriel Wilhelmsen Hoff og Tamarin Varner. Foto: Vetle Daler
Norges Handikapforbunds Ungdom er årets vinnere av YS' likestillingspris. – Vi blir ofte glemt i samfunnsdebatten, sier leder Tamarin Varner.
Av NTB-Birgitte Iversen 21.10.2019 9:42
– Norges Handikapforbunds Ungdom skaper endringer i samfunnets holdninger og flytter politikken i riktig retning, heter det i begrunnelsen for årets tildeling.

Prisen, som har blitt delt ut hvert år siden 1988, har som formål å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle.
– NHFU har betydd og betyr mye i dagens likestillingsarbeid. Organisasjonen er synlig på mange arenaer i samfunnet og bruker et vidt spekter av virkemidler for å påvirke holdninger og fordommer, sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS og juryleder for YS’ likestillingspris, til NTB.

– En kamp å bli forstått
Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) er en organisasjon av og for funksjonshemmet ungdom. De jobber for full frihet og likestilling for funksjonshemmede. Leder Tamarin Varner er glad for tildelingen.
– Vi er en minoritetsgruppe som ofte føler vi blir glemt i samfunnsdebatten. Det er få nyheter og saker, verken positive eller negative, om handikappede ungdommer. Folk vet ikke at det er en kamp som må kjempes, og antar at de i det gode Norge har godt, og så har de egentlig ikke det når man ser nærmere på det, sier Varner til NTB.

– Hva er de største likestillingsutfordringene for funksjonshemmede ungdommer i Norge i dag?
– Det er at vi bruker veldig mye av tiden vår på å bli forstått istedenfor å kunne slappe av og ha et vanlig ungdomsliv. Vi vil så gjerne bli sett, så da bruker vi ofte ettermiddager og helger for å kjempe for det vi mener er rett. Det er en kamp i seg selv for ungdom å forstått, og når man ikke blir det, da blir man lei seg, og tenker, hvorfor er det ingen som kjemper for meg og forstår hvorfor jeg sitter i rullestol eller har en annen form for funksjonshemning, sier Varner.

Hun sier en av de viktigste sakene organisasjonen jobber for nå er en bedring i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Fokus på hatkriminalitet
– Organisasjonen går foran i å synliggjøre systemene og strukturene som diskriminerer. De legger vekt på en kunnskapsbasert og verdiorientert aktivisme og får stort gjennomslag i dette arbeidet, ikke minst fordi de bruker humor og egne erfaringer for å utgjøre en forskjell, sier Skjæggerud om tildelingen.

Juryen peker på at NHFU har hatt mange viktige satsinger de senere årene, som synliggjøring av hatkriminalitet og hatefulle ytringer som særlig rammer unge funksjonshemmede med tilhørighet i flere minoriteter. De trekker også fram NHFUs mangfoldsarbeid for å sikre at de er en organisasjon også for funksjonshemmede med minoritetsbakgrunn og utfordring av tabuer og fordommer når det gjelder kjønn, seksualitet og identitet.

Varner, som har CP, fortalte selv for tre år siden om hvordan hun ble spyttet på og hetset av en guttegjeng på Oslo-trikken på grunn av sin funksjonshemning.

Tidligere vinner har blant annet vært kvinnelandslaget i fotball, Eva Joly, filmskaper Margreth Olin, skihopper Anette Sagen og næringslivsleder Elisabeth Grieg.
(©NTB)

Les mer om YS' likestillingspris her (ekstern lenke)
Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo