Les

YS-lederen: Det viktigste mellomoppgjøret på mange år

YS-leder, Hans-Erik Skjæggerud sier årets mellomoppgjør byr på flere utfordringer.
Tirsdag arrangerte YS inntektspolitisk konferanse. Leder i YS, Hans-Erik Skjæggerud, sier mellomoppgjøret i 2023 kan bli det viktigste på flere år, og at utfordringene i norsk økonomi gjør at det vil bli svært krevende forhandlinger.
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 28.02.2023 11:50 redigert 28.02.2023 15:12

YS-lederen trekker frem at urolige tider globalt påvirker lønnsutvikling og gir utslag i inntektsoppgjørene.
For ett år siden la vi pandemien bak oss. Og for litt over ett år siden brøt krigen i Ukraina ut. De to krisene har preget den tiden vi har bak oss når vi nå går inn i inntektsoppgjøret. Ingen vet når og hvordan krigen i Ukraina ender, men den vil påvirke oss i flere tiår. Vi går mot en ny todeling av verden. Global handel og lave tollbarrierer vil kunne erstattes av regionalisering og økende proteksjonisme, sier Skjæggerud.

Har hatt god innhenting i økonomien

Sjefsøkonom i YS, Merete Onshus åpnet sitt innlegg med kommentarer til den foreløpige TBU-rapporten som ble lagt frem for kort tid siden. Lønnsveksten for alle arbeidstakere i Norge, havnet på 4,4 prosent i perioden 2021 til 2022.
– Det har vært en veldig god innhenting igjen etter pandemien. To ting har preget det året vi har bak oss. Høy prisvekst og et sterkt arbeidsmarked. Olje, strøm, drivstoff, matvarer, alt ble dyrere. Det skyldes krig, og pandemi i all hovedsak. Når bedriftene møter disse økte kostandene, ser de om de kan flytte kostnaden over på det de selger. Det betyr at det påvirker hvor mye penger folk har mellom hendene, sier Onshus.

Pessimisme i økonomien

Onshus peker på paradokset som nå preger norsk økonomi, hvor høy aktivitet og sysselsetting i kombinasjon med høy prisvekst gir økt pessimisme.
– Mange kom i jobb. Særlig unge. Kombinasjonen av høy prisvekst og et godt arbeidsmarked vil vi vanligvis se på som en høykonjektur. Det er likevel pessimisme i økonomien. Vi ser også at en del av den økte sysselsettingen skyldes at vi mistet mange utenlandske arbeidere som ikke har kommet tilbake, sier Onshus.

Ingen ledighetskrise

Både Norges Bank og SSB venter en demping i norsk økonomi. Det er ifølge sjefsøkonomen i YS mer usikkert om når denne inntreffer.
– Når det gjelder arbeidsledighetene er det ventet en stigning ifølge Norges bank og SSB. Likevel vil arbeidsmarkedet være bra, og vi vil ikke få en ledighetskrise, sier Onshus.

Mye avhenger av utlandet

Prisstigningen beregnet av TBU er satt til 4,8 prosent i 2023. Forventningen er altså en lavere prisvekst enn det man så i 2022, hvor prisstigningen endte på 5,8 prosent. Onshus sier mye avhenger av energipriser, og hva som skjer i utlandet i tiden fremover.
– Vi er en liten åpen økonomi. Hvis land utenfor Norge ikke får kontroll på prisveksten, vil dette også smitte over på Norge, sier Onshus.
Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo