Les

YS-lederen advarer mot eget varslingsombud for politiet

YS-leder, Hans-Erik Skjæggerud, støtter Parats forslag om å legge et statlig varslingsombud under Sivilombudet. Foto: YS/Flickr mediebank
– Vårt soleklare forslag er at det oppnevnes et uavhengig ombud for hele statlig sektor, og ikke bare for politiet, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.
Av NTB Publisert dato 14.12.2022 9:40 redigert 14.12.2022 18:39
– Det er avgjørende dessuten at et varslingsombud ligger inn under Sivilombudet, mener YS-lederen.

Han støtter YS-forbundet Parat, som har gått i bresjen for å kreve varslingsombud i statlig sektor. 

Vil ha felles varslingsombud

– Med jevne mellomrom kommer det varslinger om kritikkverdige forhold i statlig sektor. Det har vi nylig sett eksempler på i politiet. Det har lenge vært jobbet med å få på plass et varslingsombud, opplyser Parats leder, Unn Kristin Olsen.

Representanter for en rekke statlige virksomheter har sendt brev til relevante departementer, med kopi til Stortinget. Her uttrykker de et sterkt ønske om at det opprettelse et felles varslingsombud for hele statlig sektor.

Ombudet bør legges under Sivilombudet

YS-forbundet Parat foreslår at ombudet legges inn under Sivilombudet.
– Det er klokt. Sivilombudet er allerede en etablert institusjon, som naturlig vil kunne håndtere slike saker, sier Skjæggerud.

Parat har sendt brev til Kommunal- og distriktsdepartementet, Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet og Arbeids- og
inkluderingsdepartementet, med kopi til relevante komiteer på Stortinget. Her beskrives behovet for et eget varslingsombud for alle ansatte og virksomheter i staten.

Parat mener varslingsombudet må være en uavhengig enhet, som kan ha tillit hos alle parter; arbeidsgiver, arbeidstakerne og i offentligheten. Derfor har Parat foreslått at ombudet legges inn under Sivilombudet.

Arbeidsgiver har hovedansvaret

Einar Kaldhol, leder for Parat politiet, mener hovedansvaret for varslingssaker må ligge hos arbeidsgiver. Han frykter ansvaret pulveriseres, og at det vil gå utover de ansatte.

– Sivilombudet har allerede et system og en metodikk for kontroll og ettersyn av forvaltningen. Sivilombudet vil derfor kunne komme raskere i gang enn et helt nytt organ, påpeker Kaldhol.

– Uttalelser fra Sivilombudet nyter stor respekt, som i hovedregelen blir fulgt av forvaltningen og gir gode korrektiver til forvaltningens forståelse. Kompetanse og utviklingsansvarlig bør legges til et annet organ, for eksempel Arbeidstilsynet, sier Kaldhol.
Våre medlemsblader
Video

Parat-landsmøtet 2024 i Tromsø

Hva vil Trump bety for verden?

Forventer godt oppgjør i staten

God jul og godt nytt år til deg som Parat-medlem!

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup