Les

YS krever økt kjøpekraft i oppgjøret med Virke

Fra onsdagens kravoverlevering i oppgjøret mellom YS og Virke. T.v. Virkes forhandlingsleder Torgeir Kroken, t.h. leder av YS privat Anneli Nyberg. Foto: Ulrik Øen Johnsen, Parat.
Lønnsforhandlingene mellom YS og Virke er nå i gang. Leder av YS privat, Anneli Nyberg, sier trenden med negativ lønnsutvikling må snus og krever økt kjøpekraft for medlemmene. 
Av Marianne Baksjøberg Publisert dato 26.04.2023 12:20 redigert 09.05.2023 10:32

– Vi forventer økt kjøpekraft for våre medlemmer, på linje med resultat fra oppgjøret mellom YS og NHO, sier Nyberg

Hun sier YS vil kreve at medlemmene får lønnstillegg som bidrar til å øke kjøpekraften og sikre deres rettmessige andel av verdiskapningen i virksomhetene.
– Resultatet fra NHO-oppgjøret danner utgangspunkt for våre krav, men må tilpasses tariffavtalene med Virke, sier Nyberg.

Nyberg opptatt av å stanse negativ lønnsutvikling

Nyberg er opptatt av at trenden med negativ lønnsutvikling nå må snus. Flere år på rad har YS-medlemmer nå hatt reallønnsnedgang. 

– Det bekymrer meg at arbeidstakernes del av verdiskapingen synker og at lønnsforskjellene øker. Større overskudd til eierne og mer i bonus og lederlønninger viser at det er rom for at også de ansatte kan ta ut sin del av verdiskapingen, påpeker Nyberg.

Forhandlingsfrist 9. mai

Blant Parats medlemmer omfatter oppgjøret mellom YS og Virke blant annet apotekteknikere og ansatte i byggvarehus, begravelsesbyråer, industri, bilverksteder, reiselivsbedrifter, grossistvirksomheter og studentsamskipnader.

YS forhandler på vegne av nær 6.800 medlemmer ansatt i virksomheter tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonene Virke. Hvis ikke partene kommer til enighet innen 9. mai, går oppgjøret til mekling.

Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo