Les

YS-kongressen er i gang

YS-leder Erik Kollerud åpner kongressen med å understreke at vi står sterkere sammen enn hver for oss, noe han alltid hatt stor tro på gjennom sine 25 år som tillitsvalgt. I morgen ettermiddag forlater han posten som YS-leder.
Av Liv Hilde Hansen Publisert dato 25.10.2022 14:15 redigert 25.10.2022 17:03

– Kjære kongress, kjære venner. Dere har mye å jobbe med de neste årene. Kjedelig blir det i alle fall ikke, sa Kollerud.  

Onsdag ettermiddag gjennomføres det valg på ny YS-leder. Da har Erik Kollerud sittet som øverste leder av YS i fire år.  
– Jeg er glad for at vi kan presentere ambisiøse planer for utviklingen av YS i den kommende kongressperioden, lovet Kollerud. 

Han varsler en rekke store utfordringer for YS.
– Vi trenger en politikk tilpasset fremtiden. Vi trenger enda mer og tettere samarbeid, enda bedre ressursutnyttelse og enda bedre medlemstilbud,. sier Kollerud.

Han mener YS også trenger å gjennomføre organisasjonsutvikling på områder som teigdeling, grensedragning, revitalisering av ungarbeidet og YS Fordel.
– Dere som sitter her og skal overta stafettpinnen vil møte en rekke store utfordringer. Noen av dem står vi allerede midt oppe i. Noen vet vi kommer, sa Kollerud og listet opp:

  • Kimakrisen  
  • Russlands angrep på Ukraina
  • Raskt stigende priser på mat og strøm
  • Faren for økende ledighet de neste årene
  • Strammere offentlige budsjetter

– Jeg er overbevist om at vi ikke klarer å møte disse utfordringene på en god måte, uten enda sterkere fagforeninger, sterkere partssamarbeid og sterkere YS, sier Kollerud. 

Det at for mange står utenfor felleskapet har bekymret den avtroppende YS-lederen lenge.
– Selv iherdig innsats fra fagbevgeslen ser ikke ut til å hjelpe. I dag står over halvparten av norske arbeidstakere utenfor det organiserte arbeidslivet. Noen gjør det på bakgrunn av et bevisst valg, og andre på grunn av uvitenhet, sa Kollerud. 

Han sier at YS Arbeidslivsbarometer viser at tillitsvalgte opplever synkende respekt fra ledelsen.
– Det er fare for at det blir færre tillitsvalgte. Tillitsvalgte er gullet vårt, og uten tillitsvalgte lokalt er det ingen samarbeidsmodell, sier Kollerud. 


 

Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo