Les

YS-konferansen: Fagforening 2.0

YS leder Erik Kollerud under åpningen av YS konferansen 2019.

Hvordan sikre medlemmene trygge jobber og en lønn å leve av om tjue-tretti år? Det var ett av poengene da YS-leder Erik Kollerud ønsket velkommen til årets YS-konferanse.

Av Liv Hilde Hansen / YS 22.10.2019 11:31

Skal vi fortsette å være relevante både overfor medlemmene og inn i trepartssamarbeidet må vi forstå hvordan samfunnet endrer seg, sa YS-leder Erik Kollerud i sin åpningstale.
– Hvordan sikre medlemmene trygge jobber og en lønn å leve av om tjue-tretti år? Svaret er enkelt og komplisert på en gang, mente YS-lederen:

– Ny teknologi, kompetanse og måter å jobbe på er det som har drevet samfunnet fremover. Slik skal og må det være også være i fremtiden, men det stiller også krav til oss. Hvordan vi klarer å ta eierskap til og påvirke den teknologiske og kompetansepolitiske utviklingen kommer til å definere vår relevans i årene fremover, sa Kollerud.

Bekymret for trepartssamarbeidet
YS-lederen innrømmet at han noen ganger blir bekymret for trepartssamarbeidet: 

– YS står ikke alene, men er en del av et trepartssamarbeid som skal finne gode løsninger sammen. Noen ganger blir jeg bekymret for dette samarbeidet, sa Kollerud.

YS-lederen sa han savner reelle arenaer, der partene virkelig tar innover seg endringene og legger de lange linjene.

Skal være medlemmenes beste medspiller
Kollerud mener YS’ fremste oppgave er å være medlemmenes beste medspiller og mest attraktiv på lønn, tariff og omstilling.
– Vi må modernisere måten vi kommuniserer på, ta i bruk nye verktøy overfor medlemmene, effektivisere driften og prioritere strammere. Vi må også bli bedre på å verve medlemmer og beholde medlemmer, sa han.

YS-lederen viste til løftet som ble gitt da YS-familien var samlet til kongress for ett år siden:

- Da vi var samlet her i fjor var vi enige om at fremtidens fagbevegelse og fremtidens YS ikke bare må bli sterkere utad, men også innad, sa han.

Våre medlemsblader
Video

Halloweenmannen

Ikke et veldedighets­prosjekt

Nærpolitireformen: Dette mener norske politifolk

Hva er digital transformasjon?

Lederkonferanse for første gang i Parat

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo