Les

YS-konferansen: Fagforening 2.0

YS leder Erik Kollerud under åpningen av YS konferansen 2019.

Hvordan sikre medlemmene trygge jobber og en lønn å leve av om tjue-tretti år? Det var ett av poengene da YS-leder Erik Kollerud ønsket velkommen til årets YS-konferanse.

Av Liv Hilde Hansen / YS 22.10.2019 11:31

Skal vi fortsette å være relevante både overfor medlemmene og inn i trepartssamarbeidet må vi forstå hvordan samfunnet endrer seg, sa YS-leder Erik Kollerud i sin åpningstale.
– Hvordan sikre medlemmene trygge jobber og en lønn å leve av om tjue-tretti år? Svaret er enkelt og komplisert på en gang, mente YS-lederen:

– Ny teknologi, kompetanse og måter å jobbe på er det som har drevet samfunnet fremover. Slik skal og må det være også være i fremtiden, men det stiller også krav til oss. Hvordan vi klarer å ta eierskap til og påvirke den teknologiske og kompetansepolitiske utviklingen kommer til å definere vår relevans i årene fremover, sa Kollerud.

Bekymret for trepartssamarbeidet
YS-lederen innrømmet at han noen ganger blir bekymret for trepartssamarbeidet: 

– YS står ikke alene, men er en del av et trepartssamarbeid som skal finne gode løsninger sammen. Noen ganger blir jeg bekymret for dette samarbeidet, sa Kollerud.

YS-lederen sa han savner reelle arenaer, der partene virkelig tar innover seg endringene og legger de lange linjene.

Skal være medlemmenes beste medspiller
Kollerud mener YS’ fremste oppgave er å være medlemmenes beste medspiller og mest attraktiv på lønn, tariff og omstilling.
– Vi må modernisere måten vi kommuniserer på, ta i bruk nye verktøy overfor medlemmene, effektivisere driften og prioritere strammere. Vi må også bli bedre på å verve medlemmer og beholde medlemmer, sa han.

YS-lederen viste til løftet som ble gitt da YS-familien var samlet til kongress for ett år siden:

- Da vi var samlet her i fjor var vi enige om at fremtidens fagbevegelse og fremtidens YS ikke bare må bli sterkere utad, men også innad, sa han.

Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo