Les

YS Arbeidslivsbarometer for 2021 offentliggjøres på Arendalsuka

YS Arbeidslivsbarometer er den mest omfattende, årlige undersøkelsen av tilstanden i arbeidslivet. I år ser vi på hvilke effekter pandemien har fått for arbeidslivet: Har forskjellene økt og hvordan er fremtidsutsiktene i de ulike bransjene?
Av Inger-Lise Harstad Publisert dato 17.08.2021 10:15 redigert 17.08.2021 13:05
Forsker fra Arbeidsforskningsinstituttet-OsloMet legger frem helt ferske resultater fra Arbeidslivsbarometeret. Deretter møtes arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen og SV-leder Audun Lysbakken til debatt. YS-leder Erik Kollerud kommenterer. 
Våre medlemsblader
Video

Bli med "På innsiden av luftfarten"

Hvem fortjener pris?

Følg regionkonferansen direkte fra Kristiansand

Hva skal du stemme ved stortingsvalget – og hvorfor?

Hvordan blir veien ut av pandemien?

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten