Les

YS Arbeidslivsbarometer for 2021 offentliggjøres på Arendalsuka

YS Arbeidslivsbarometer er den mest omfattende, årlige undersøkelsen av tilstanden i arbeidslivet. I år ser vi på hvilke effekter pandemien har fått for arbeidslivet: Har forskjellene økt og hvordan er fremtidsutsiktene i de ulike bransjene?
Av Inger-Lise Harstad Publisert dato 17.08.2021 10:15 redigert 17.08.2021 13:05
Forsker fra Arbeidsforskningsinstituttet-OsloMet legger frem helt ferske resultater fra Arbeidslivsbarometeret. Deretter møtes arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen og SV-leder Audun Lysbakken til debatt. YS-leder Erik Kollerud kommenterer. 
Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo