Les

Yrkesskadeerstatning: Pilot vant frem i tingretten

En pilot har nå fått medhold i tingretten i sitt krav mot Tryg forsikring.
En helikopterpilot har nå vunnet frem i tingretten med krav mot Tryg forsikring om tilleggserstatning på grunn av yrkesskade.
Av Marianne Baksjøberg Publisert dato 07.11.2023 14:15 redigert 17.11.2023 7:42

Advokat Øyvind Vidhammer i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig fører saken for Parat på vegne av piloten. Han sier saken er juridisk prinsipiell.
– Saksøker har allerede fått utbetalt om lag syv millioner kroner i yrkesskadeerstatning og såkalt loss of license på om lag 4,5 millioner kroner. Loss of license er en egen forsikring som piloter får hvis de på grunn av helsemessige forhold får permanent inndratt flysertifikatet. Denne saken dreier seg derfor om et tilleggskrav ut over dette, som avhenger av hvordan man setter skjæringstidspunktet mellom lidt og fremtidig tap. Betydningen av denne fastsettelsen innebærer en tilleggserstatning på om lag ni millioner kroner, sier Vidhammer.

Er i dag hundre prosent ufør

Piloten er i dag hundre prosent arbeidsufør. Han har gjennom arbeidet som helikopterpilot blitt eksponert for ekstrem støy og vibrasjoner i mange tusen flytimer, noe som har påført ham tinnitus og betydelig grad av hyperacusis, som er overømfintlighet for lyd. Som følge av dette har han også utviklet en del psykiske tilleggsplager.

Tryg forsikring har anket dommen. Borgarting lagmannsrett skal behandle anken 7. og 8. november.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup