Les

Yrkesskade- og sykdom fra Covid-19: Mer enn 9 av 10 får avslag fra NAV

Fra NAV får Parat opplyst at 93 prosent av avslagene skyldes at vilkåret om at Covid-19 må ha medført alvorlige komplikasjoner ikke er oppfylt.
Over 90 prosent av arbeidstakerne som melder inn yrkesskade- eller sykdom til NAV på grunn av Covid-19 får nei. Det viser tall Parat har fått tilgang til. 
Av Johnny Gimmestad Publisert dato 30.08.2021 17:35 redigert 30.08.2021 18:51
Nåløyet norske arbeidstakere må gjennom for å få godkjent en yrkesskade- eller sykdom på grunn av Covid-19 er mer enn trangt. Det er på det nærmeste lukket. Dette går fram av fersk statistikk som Parat har fått utarbeidet fra NAV.

De nyeste tallene viser at siden pandemien startet vinteren 2020, har kun 42 personer fått godkjent Covid-19 som yrkessykdom. 1664 har fått avslag. Det gir en samlet avslagsprosent 97,5. Dette er skyhøyt over det nivået NAV pleier å ligge på når det gjelder avslag, både for yrkesskader og mer langvarig yrkessykdom forårsaket av forhold knyttet til arbeidstakers yrkesutøvelse. Til sammenligning var for eksempel andelen avslag på søknader om erstatning for yrkessykdommer i 2019, året før pandemien inntrådte, på 54 prosent. 

Ikke alvorlig nok
Fra NAV får Parat opplyst at 93 prosent av avslagene skyldes at vilkåret om at Covid-19 må ha medført alvorlige komplikasjoner ikke er oppfylt. 

Det var fra 1.mars 2020 at Covid-19 ble innlemmet i forskriften om yrkessykdom. Det innebærer at Covid-19 kom med på den omfattende lista over hvilke skader og sykdommer som gir rett til yrkesskadeerstatning. I tillegg til vilkåret om alvorlige komplikasjoner, ble det også understreket fra myndighetene at den gruppen som først og fremst ville være berettiget til erstatning, er helse- og omsorgsarbeidere. 

Samtidig ble det sterkt kritisert fra arbeidstakerhold at myndighetene ikke var tydelige på at andre utsatte yrkesgrupper som utfører samfunnskritiske jobber, som renholdere, lærere og butikkansatte fikk samme rett til erstatning.

Helse og omsorg dominerer  
De nyeste tallene fra NAV viser at etaten alt i alt, per 9. august, hadde mottatt 2450 yrkesskademeldinger knyttet til Covid-19. Det er en økning på 384 fra 7. juni. Av disse kom 1690 fra helse- og omsorgssektoren. Det gir en andel på tett oppunder 70 prosent. Og flere enn 9 av 10 blant disse arbeidstakerne jobber direkte med pasienter og beboere.

Blant øvrige yrkesgrupper som har meldt om yrkesskade fra Covid-19, er det 116 lærere og 131 i gruppen miljøarbeidere og barnehageansatte. Nav opplyser at hittil er ca. 70 prosent av alle skademeldinger knyttet til Covid-19 behandlet.

For tidlig for forsikringsselskapene
Norske arbeidstakere er også dekket gjennom en lovpålagt yrkesskadeforsikring, som arbeidsgiver plikter å inngå med et forsikringsselskap. Langt på vei er vilkårene for å få erstatning fra denne ordningen de samme som hos NAV.  I bransjeorganisasjonen Finans Norge, som organiserer disse selskapene, får Parat opplyst at det ennå er for tidlig å si noe om omfanget av meldte skader og sammenheng med pandemien. 
– Vi har ingen samletall fra hele forsikringsbransjen. Men det er forventet at en del meldes inn, og det er trolig ikke så langt unna NAVs tall, skriver Hege Hodnestad, direktør for området skadeforsikring i Finans Norge, i en e-post.Våre medlemsblader
Video

Bli med "På innsiden av luftfarten"

Hvem fortjener pris?

Følg regionkonferansen direkte fra Kristiansand

Hva skal du stemme ved stortingsvalget – og hvorfor?

Hvordan blir veien ut av pandemien?

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten