Les

Vold og trusler mot Oslo S-vektere

Vekterne som er intervjuet i saken ønsker å forbli anonyme av hensyn til egen sikkerhet. Her sammen med rådgiver i Parat, Ståle Botn. Foto: Helene Husebø

Knivstikking, slag og dødstrusler. Dette er en stadig større del av hverdagen for vekterne på Oslo S, som på daglig basis må takle trusler og vold. Den 26. september tilspisset det seg da over 50 ungdommer gikk til voldelige angrep. Nå ønsker vekterne at politiet og arbeidsgiver skal ta arbeidsforholdene deres på større alvor.

Av Helene Husebø Publisert dato 15.10.2020 14:05 redigert 20.10.2020 13:24

Arbeidssituasjonen for vekterne på Oslo S har lenge vært preget av økende bruk av vold og trusler fra publikum. En lørdag kveld i september nådde situasjonen et nytt nivå da 54 ungdommer, som oppholdt seg unødig på sentralstasjonen, ble forsøkt bortvist av vekterne. Dette ble ikke tatt godt imot.

 

Marerittsituasjon
Vekterne som er intervjuet i denne saken ønsker å forbli anonyme i frykt for represalier fra ungdomsgjengene. En av vekterne forteller at det som i utgangspunktet var en helt vanlig kveld på jobb plutselig utartet til en marerittlignende situasjon.
– Jeg fikk panikkalarm på sambandet, og løp ned mot hallen for å se hva som skjedde. Der så jeg et hav av ungdommer som forsøkte å presse to av mine kolleger mot veggen. Vi forsøkte å rolig dytte dem vekk, men plutselig tok en av ungdommene tak i halsen min og ga meg to slag i ansiktet, sier vekteren.


Deretter følger et basketak der vekteren ender med å måtte legge en av ungdommene i bakken av frykt for egen sikkerhet.
– Mens jeg står lavt og bøyer meg ned kommer to av ungdommene løpende mot meg og begynner å sparke meg i ansiktet, sier vekteren, som legger til at han fortsatt sliter med skader i kjeven etter angrepet.

 

Forsøkt knivstukket
Kollegene hans forteller at en av dem blir forsøkt stukket med kniv. Ungdommene begynte deretter å bombardere dem med stein, knuste fliser, sykler og el-sparkesykler. En av dem endte på legevakten, og flere ble skadet.

Situasjonen har satt spor både psykisk og fysisk, og de har alle slitt med å hente seg inn igjen etter hendelsen. En av vekterne påpeker at man som vekter generelt, og særlig på Oslo S, står i en særskilt utsatt og sårbar posisjon.
– Man blir sett av flere tusen mennesker hver dag. Dersom man havner i en konflikt som denne vil det alltid bli snakk om å ta hevn. Vi får trusler om vold når vi er ferdige på jobb, trusler om at de skal vente på oss utenfor når vakten vår er over, sier han.

 

Mister kontrollen
Vekterne er nå bekymret for at de er i ferd med å miste kontrollen.
– Politiet er involvert, men vi blir dessverre nedprioritert. Ting har endret seg etter at politiposten på Oslo S ble nedlagt, og dette stiller andre krav til vekterne. Vi føler ikke vi har noen garanti for uttrykningstid. Flere av oss vegrer oss nå for å gå på jobb. Disse ungdommene har skapt kvalm både i forkant og i ettertid av hendelsen, og er innom hver eneste dag for å vise at de mener alvor om truslene de kommer med, sier en av vekterne.

 

De stiller nå spørsmål ved hvilke ressurser og verktøy de har tilgjengelig for å føle seg sikre på jobb.
– I denne situasjonen, og mange lignende situasjoner jeg har opplevd, kunne vi blitt hardt skadet – og til og med dødelig skadet. Det er ikke jobben verdt. Arbeidsgiver respekterer ikke menneskene som må stå midt oppi dette, hver eneste dag på jobb, understreker en av vekterne som var på vakt den kvelden.

 

Ikke unikt
Rådgiver i Parat, Ståle Botn, mener hendelsen fra Oslo S er sjokkerende, men ikke unik.
– Selv om denne historien er rystende, er det dessverre slik at hverdagen for mange vektere er preget av et fysisk og psykisk belastende arbeidsmiljø. Vektere utsettes daglig for vold, trusler, sjikane og trakassering. Samtidig hersker det ingen tvil om at vektere spiller en avgjørende rolle for sikkerheten i samfunnet, sier han.

Politiet med jevnlig tilstedeværelse
Nestkommanderende seksjonsleder ved patruljeseksjon enhet Sentrum, Lasse Saastad, uttrykker at politiet ikke er enig i fremstillingen om at politiet nedprioriterte hendelsen den 26. september.
– Politiet mottok første melding om hendelsen klokken 19.59, og første patrulje meldte seg på stedet klokken 20.05. Dette er godt innenfor vårt krav om responstid, som er at 80 prosent av oppdragene i Oslo skal ha en responstid på under ti minutter dersom oppdraget er av alvorlig grad. Denne hendelsen ble gitt en høy prioritet av operasjonssentralen, og vi mener vi har respondert tilfredsstillende, sier han.

Saastad forteller at politiet jevnlig er tilstede på Oslo S, som er et av de prioriterte områdene for proaktiv tjeneste.
– Oslo S er et stort knutepunkt, og er et sted der det tradisjonelt sett har oppstått en del konflikter og uheldige situasjoner.  Vi forsøker å demme opp rundt dette på vår måte, som er jevnlig tilstedeværelse i form av både uniformerte og sivile patruljer. Hvor ofte vi kan være tilstede blir styrt av kapasitet og tid, men vi ønsker selvfølgelig å være der i forkant dersom noe skulle skje, sier seksjonslederen.

Han påpeker at politiet nå har etablert et samarbeid med representanter fra de store aktørene i vekterbransjen. Dette fungerer ifølge Saastad som et langvarig samhandlingsforum med ukentlige møter.
– Vi opplever at vi har et godt samarbeid med vaktbransjen. Gjennom dette forumet er det rom for å ta opp enkelthendelser og konkrete saker. Vi forklarer rundt vår arbeidsmetodikk, og vekterselskapene forteller om opplevelsen fra sin side. Vi forsøker å løse sakene i fellesskap, og opplever at denne måten å samhandle på fungerer veldig godt, avslutter Saastad.

– Miljøet er ekstra hardt
Det er Avarn Security som har ansvaret for sikkerheten ved Oslo S, og som er de rammede vekternes arbeidsgiver. Kommunikasjonsdirektør Ådne Mauritzen forteller at de jevnlig foretar risikovurderinger i tett samarbeid med vernetjenestene for å sikre at de har lagt forholdene til rette.
– Oslo S er et av objektene vi er ekstra oppmerksomme på, og vi deler vekternes bekymring om at miljøet der er ekstra hardt og krevende å stå i. Vekterne som er på Oslo S blir ekstra godt trente i konflikthåndtering, og det er viktig for oss å ha tett dialog med kunden, politiet og de ansatte. Vi har forståelse for at vekterne i noen tilfeller må håndtere akutte situasjoner etter beste evne, men vi har inntrykk av at de klarer dette bra, sier han.

 

Mauritzen utdyper at Avarn Security er svært opptatt av at vekterne skal være i full stand til å beskytte seg selv og publikum, men at de oppfordrer dem til å aldri sette seg i en situasjon hvor det er fare for eget liv og helse.
– Vi har rutiner for å debriefe med de involverte etter hendelser som dette, og alle vekterne våre har tilgang til fullt støtteapparat og oppfølging. Dersom man har behov for ytterligere støtte i etterkant får man full oppbacking fra vår side, sier kommunikasjonsdirektøren.

Vekterlønnen ikke god nok
Parat-rådgiver Botn mener vekterlønnen langt på nær gjenspeiler jobben de gjør.
– For en jobb der de setter seg selv i fare for at du og jeg skal ha det trygt i hverdagen, belønnes de med en lønn på snaue 200 kroner i timen og en voldsom bruk av deltidsstillinger. Vi står nå midt oppi en langvarig vekterstreik. Vekterselskapenes kunder har begynt å ta de streikenes side, og samfunnet begynner å få øynene opp for den jobben vektere gjør. Det er på tide å gi vektere den lønna og respekten de fortjener, sier Parat-rådgiveren.
Våre medlemsblader
Video

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

Velkommen til Luftfarts­konferansen 2020

Gunvald er årets farmasi-medlem

FHI: Koronavaksine er kommunenes ansvar

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo