Les

Virke: Enighet om hovedavtalen

Ny hovedavtale blir signert av Virke ved Mille Haslund Mellbye og YS P-leder Eirik Bornø.
Onsdag ettermiddag ble YS og arbeidsgiverorganisasjonen Virke enige om en ny hovedavtale. 
Av Vetle Daler Publisert dato 01.12.2021 17:25 redigert 01.12.2021 20:38
Hovedavtalen inneholder grunnleggende spilleregler i arbeidslivet, bestemmelser om medbestemmelse og samhandling mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, rettigheter og plikter.

Det er YS som forhandler med arbeidsgiverorganisasjonen Virke på vegne av Parat og  andre YS-forbund. Parat har en rekke tariffavtaler med Virke.

Parats nestleder Anneli Nyberg er glad for at hovedavtaleforhandlingene nå er i havn.
- Vi er fornøyde med å ha en ny hovedavtale på plass. Det er gjort små men viktige endringer, som bidrar til å styrke de tillitsvalgtes rettigheter, sier hun til Parat24.

Organisasjonsgraden for både arbeidstakere og arbeidsgivere var blant temaene i forhandlingene.
- Vi er også enige om at YS og Virke skal nedsette et utvalg som skal drøfte og fremme tiltak som bidrar til å øke 

organisasjonsgraden i arbeidslivet, og synliggjøre fordeler for arbeidsgivere og arbeidstakere ved å være organisert. sier Nyberg.

Les også: YS vil ha tariffmerking av bedrifter

Våre medlemsblader
Video

Hvor går norsk politi?

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo