Les

Vinnere av regionale Mangfoldspriser

Staten står bak utdeling av Mangfoldsprisene som deles ut i seks deler av landet, fra Sør-Norge til Nord-Norge. Prisene er en annerkjennelse av bedrifter som er gode på å benytte innvandreres kompetanse i arbeidslivet.
 
Av Trygve Bergsland 05.08.2019 13:06
Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som er ansvarlig for utdelingen. Parat har en representant, sammen med øvrige representanter fra partene i arbeidslivet, i den regionale juryer som står for utvelgelsen av vinnerne. I tillegg til partene i arbeidslivet sitter også IMDIs regiondirektør og en representanter fra regjeringens integreringspanel i juryen.
– Prisen er viktig for å vise god bruk av bred og solid kompetanse blant innvandrere og positive effekter av etnisk mangfold, sier Nathalie Gullager som er Parats representant i juryen.

Regionale vinnere
Matbørsen i Stokke, sammen med Rema 1000 i Torggata i Oslo, har vunnet Mangfoldsprisen for Vestfold, Akershus, Oslo og Østfold, mens for Midt-Norge er prisen tildelt NRS i Trondheim. Samtidig får Tomma Rensefisk og Insula prisen for Nordland, Troms og Finnmark. På Vestlandet er det bygg- og anleggsentreprenørfirmaet A. Våge i Volda som mottar Mangfoldsprisen 2019 under et felles arrangement 16. august.

Sandefjord Blad skriver at det blant 230 ansatte i Matbørsen har halvparten innvandrerbakgrunn, fordelt på 26 nasjoner.
– Matbørsen tilrettelegger for språkopplæring og fagbrev og tilbyr praksisplasser og arbeidstrening. Bedriften skal også ta samfunnsansvar ved blant annet å være en helsefremmende, mangfoldig og inkluderende arbeidsplass som bidrar positivt i lokalsamfunnet, sier juryleder og regiondirektør for IMDi Øst Kristin Bach Skaset til avisen.

Nasjonale priser
Det skal tildeles tre nasjonale priser per virksomhetsnivå (tre for små bedrifter og tre for mellomstore og store og bedrifter) inndelt i gull, sølv og bronse, og en nasjonal hovedpris til en av de to gullvinnerne. Til sammen syv priser. De nasjonale prisene deles ut av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner den 24. september under Integreringskonferansen 2019.
Våre medlemsblader
Video

Besøk hos Kartverket

Vektere er en viktig arbeidsgruppe

Årets medlem i Farmasiforbundet 2019

Legemiddelmangel

Halloweenmannen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo