Les

Vil utvide ventetid for ledighetstrygd

YS-leder Erik Kollerud er ikke fornøyd med at regjeringen vil utvide ventetiden for dagpenger Foto:Thomas Brun/NTB Kommunikasjon
Sier du opp jobben selv går det tre måneder før du kan få dagpenger. Nå vil regjeringen utvide ventetiden til fire og en halv måned
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 22.10.2020 8:25 redigert 22.10.2020 9:48

Forslaget fremmes i statsbudsjettet for 2021.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) sier at dette er noe regjeringen gjør for at det skal lønne seg litt mindre, over litt lengre tid, å ikke delta i verken jobb eller arbeidstiltak.
– Regjeringen mener det er rimelig at de som er frivillig arbeidsledige, eller som uten rimelig grunn takker nei til jobb eller arbeidsmarkedstiltak, bærer en større del av inntektstapet knyttet til dette, sier Asheim i en epost til Dagsavisen.

– Regjeringen demonstrerer nok en gang en overdreven tro på at økonomiske sanksjoner og innstramminger skal dytte folk riktig vei. Det mener vi er feil strategi, sier YS-leder Erik Kollerud til avisen.

SV reagerer på det foreslåtte kuttet i dagpengeordningen
– Vi er helt enige med YS. Det strammes til litt og litt, og nå ser hele systemet for dagpenger ganske annerledes ut enn tidligere. Det er ikke lenger et system som støtter opp om folk, sier SVs Solfrid Lerbrekk.

 

 
Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

Parat for medlemmer på OSL

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo