Les

Vil styrke tilliten til myndighetene

Statsråd Monica Mæland mener det offentlige bør bli flinkere til å tilpasse og ta i mot råd for å styrke innbyggernes tillit. Foto: Torbjørn Tandberg
Tillit til offentlig sektor og offentlige institusjoner er en av de viktigste bærebjelkene i det norske samfunnet. Temaet på Difis Forvaltningskonferanse 2019 var derfor hvordan tilliten til myndighetene og offentlige tjenester skal bevares også i fremtiden.
Av Helene Husebø 21.11.2019 10:37
Konferansen gikk av stabelen onsdag, og satte søkelyset på viktigheten av at myndighetene må tilpasse seg innbyggernes forventninger. 

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland fremhevet at tilliten i Norge er relativt høy sammenliknet med andre land i Europa. Samtidig pekte hun på tall fra den ferske Innbyggerundersøkelsen 2019, der det kommer klart frem at tilliten til norske politikere begynner å svekkes blant norske innbyggere. 
– Mange mener det offentlige bør bli flinkere til å ta imot råd. Vi lever i et samfunn der store reformer skjer, og må stille spørsmålet om dette kan rokke med folks tillit, påpekte Mæland. 

Politidirektør Benedicte Bjørnland viste til en synkende tillit også til politiet på landsbasis. Hun viste til at endringer i samfunnsstruktur fører til en endret kriminalitet, og påpekte nødvendigheten av at politiet endrer seg i takt med dette. Samtidig ser politiet behovet for å ta tak i tillitsproblemet, og Bjørnland presenterte fem mulige grep for å bevare og bygge tillit i samfunnet:

Tilpassing
Prioritering
Samarbeid
Ha modige og utholdende ledere
Åpenhet

Avdelingsdirektør i Difi, Hildegunn Vollset, fremhevet at forventningene til hva offentlig forvaltning skal levere, øker. Hun viste til tall på at halvparten av nordmenn er uenige i at det offentlige bruker ressurser effektivt. 
– Vi må ta innbyggerne og brukerne på alvor, og styre forventningene bedre. Vi må utvikle og bruke kompetansen på nye måter, og vi må ha mot til å handle, understrekte Vollset. 
 
Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo