Les

Vil organisere flere innvandrere

Parats leder Unn Kristin Olsen vil organisere flere arbeidsinnvandrere. Foto: Vetle Daler.
Organisasjonsgraden blant innvandrere er betydelig lavere enn i befolkningen for øvrig. Nå tar Parats hovedstyre grep og inngår et samarbeid med Tankesmien Agenda for å finne ut hvilke barrierer som eksisterer for at flere innvandrere organiserer seg.
Av Lill Jacqueline Fischer 10.10.2019 16:38

Parats leder, Unn Kristin Olsen, mener at den lave organisasjonsgraden blant arbeidsinnvandrere er problematisk for alle. Ikke bare for de som ikke er organisert og som går glipp av viktige muligheter og arenaer.
– Den er også et problem for den norske arbeidslivsmodellen som helhet, for eksempel hvis enkelte bransjer preges av lønnsdumping og dårlige arbeidsvilkår, sier Olsen.

Brochmannutvalget, som så på langsiktige konsekvenser av høy innvandring, påpekte at innvandring medføre en endret maktbalanse mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i enkelte bransjer.

Arbeidsinnvandrere, flykninger og asylsøkere tilhører i stor grad  sektorer og næringer med allerede lav organisasjonsgrad, lønnsdumping og dårlige arbeidsvilkår.
– Tiltak og mål for økt rekruttering vil derfor ikke bare påvirke lønn og arbeidsvilkår, men også samfunnsutviklingen, sier Parats leder.

Hvilke barrierer finnes
Hva er barrierer mot organisering av flere innvandrere? I mange land der arbeidstakerorganisasjonene står svakere, kan organisering være forbundet med større grad av konflikt og frykt for represalier fra arbeidsgiver. Andre barrierer kan være felles med andre deler av norsk arbeidsliv: oppfatninger om hva arbeidstakerorganisasjoner er, eller fravær av rekrutteringsarbeid fra organisasjonene selv.
–Skal vi lykkes i arbeidet med å øke organisasjonsgraden blant arbeidsinnvandrere må vi først finne ut hvorfor arbeidsinnvandrere organiserer seg i mindre grad enn andre. Vi må også se på oss selv, om måten vi arbeider på, skaper avstand og er lite inkluderende, sier Olsen.

Tankesmien Agenda er en partipolitisk uavhengig tankesmie, som bidrar til samfunnsanalyse og politikkutforming for det moderne sentrum-venstre. 
– Parat er partipolitisk uavhengig og i denne saken har vi valgt å samarbeide med en sentrum-venstre tankesmie, sier Unn Kristin Olsen.

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo