Les

Vil ha slutt på seksuell trakassering på arbeidsplassen

Foto: Hanne Bjurstrøm, Fotograf: Nordens Fackliga Samorganisation
Likestillings- og diskrimineringsombudet vil få en slutt på seksuell trakassering i arbeidslivet, og lanserer en kampanje for å kurse arbeidsplasser om temaet.
Av Arve Sigmundstad Publisert dato 14.08.2018 7:05

Sammen med Arbeidstilsynet, Parat, NHO, Virke, KS og Fellesforbundet lanserer tirsdag Likestillings og diskrimineringsombudet (LDO) kampanjen «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering».

Kampanjen har som mål å forebygge seksuell trakassering ved å øke arbeidsgivers kunnskap om hva seksuell trakassering er, samt å øke bevisstheten om det ansvaret arbeidsgiver har for at arbeidstakerne ikke utsettes for seksuell trakassering.
– Vi vil nå gjøre det helt klart at det er ledelsen som har ansvar for tryggheten til alle ansatte uansett kjønn, alder aller andre kjennetegn ved dem, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Veileder og kurs
I forbindelse med kampanjen har Arbeidstilsynet, i samarbeid med ombudet, utarbeidet en elektronisk veileder med tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering i arbeidslivet.

I tillegg tilbyr de gjennom høsten kurs over hele landet rettet mot arbeidsgivere, verneombud og tillitsvalgte.
– Det handler om å sette strek i fellesskap. Ledere og ansatte må sammen finne ut av hvilke grenser som gjelder på deres arbeidsplass og hvor de setter strek for seksuell trakassering. Vi kan tilby drahjelp, tips og veiledning og gode eksempler, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Trakassering på jobb
Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)
viser at 13 prosent av sysselsatte kvinner mellom 18 og 24 år blir utsatt for seksuell trakassering på jobb.

I samme undersøkelse kommer det fram at hele 22 prosent av kvinner som jobber i overnattings- og serveringsbransjen sier de er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

 (©NTB)

Våre medlemsblader
Video

Apoteklovutvalget legger frem sin innstilling

Regjeringen legger fram ny strategi for luftfarten

Unicef får jobben gjort

Parat på Arctic Entrepreneur 2023

Parats hovedstyre på Stortinget

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo