Les

Vil ha mer etterutdanning som norm

Både tannleger og tannpleier har etterutdanning som en obligatorisk del praksisen sin. For tannhelsesekretærene er dette ikke tilfellet. Årmo mener det har flere nedsider for yrkesgruppen. Foto: Vetle Daler.
Leder for Tannhelsesekretærenes Forbund, Anne-Gro Årmo, deltok denne uken i paneldebatt på Samfunnsodontologisk forum i Stavanger. Årmo sier det er på høy tid at etterutdanning for tannhelsesekretærene blir en norm i tjenesten. Både for å sikre kompetanse, og lønnsutvikling. 
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 16.06.2023 11:15

Både tannleger og tannpleier har etterutdanning som en obligatorisk del praksisen sin. For tannhelsesekretærene er dette ikke tilfellet. Årmo mener det har flere nedsider for yrkesgruppen.

– Tannlegene har en ordning med obligatorisk etterutdanning, hvor de får midler og tid til å gå kurs, og samler opp et antall poeng årlig. Tannhelsesekretæren er viktig for kvalitetssikring og pasientsikkerhet. Da må vi også få mulighetene til å få etterutdanning gjennom kurs. Vi trenger utvikling både i sammenheng med lønn, og kompetansesikring, sier Årmo.

I tillegg til mulighet for etterutdanning, mottok Årmo applaus fra salen da hun påpekte viktigheten av å ha tilstrekkelig dekning av sterilforsyningsteknikkere i fylkeskommunene.

– Det bør være noen med spesialkompetanse på sterilteknikk og smittevern i klinikkene. Vi må ha utdanningsmidler for å sikre at smittevern og pasientsikkerhet blir ivaretatt, sier Årmo.

Sterilforsyning er et viktig ledd i infeksjonsforebyggende arbeid og pasientsikkerhet. Samtidig går den teknisk-medisinske utviklingen raskt, og ny viten, omfattende lovverk og nye faglige standarder fører til strengere kvalitetskrav. Tidligere har opplæringen innen sterilforsyning i stor grad vært håndtert internt på de enkelte sykehus, og kvalitet og omfang har variert sterkt.

Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo