Les

Vil ha mer dobbeltkontroll ved utlevering av medisiner

Farmasiforbundets leder, Irene Hope, vil ha mer bobbeltkontroll ved utlevering av medisiner. Foto:Parat
For å styrke pasientsikkerheten mener Farmasiforbundets leder at det bør innføres dobbelkontroll ved utlevering av reseptpliktige medisiner fra apotek.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 26.08.2020 10:25 redigert 16.09.2020 11:13

I en studie gjennomført av doktorgradstipendiat Alma Mulac ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo kommer det frem at minst 27 personer mistet livet og at 177 personer fikk alvorlige skader som følge av feilmedisinering på sykehus i 2016 og 2017.
 etterlyser Mulac at farmasøyter i større grad er involvert i forberedelsen av enkeltdoser til pasientene på sykehus. På dette ønsker Mulac en to-stegs-kontroll som i apotekene.
Mulac understreker overfor Parat24 at hun mener det er bra fokus på sikkerhet ved utlevering av medisiner på primærapotek, ved at det finnes totrinnskontroll ved at legemidler er skannet og farmasøytkontrollert, men at noe tilsvarende mangler på sykehus.
– Farmasøyter har et spesielt forhold til legemidler, de er veldig nøye med tall og utregninger. Det er ingen andre helsepersonell som kan måle seg med farmasøyter på legemiddelekspertisen. Den kompetansen bør utnyttes bedre for å styrke pasientsikkerheten, mener Mulac.

Har blitt mindre dobbelkontroll i apotek
Farmasiforbundets leder Irene Hope mener økt bruk av to-trinns-kontroll på sykehus vil bedre pasientsikkerheten, og påpeker at studien ikke omhandler til feilutlevering av medisiner på apotek.
Mens det tidligere var mer dobbelkontroll, det vil si to personer, som kontrollerte at uleveringen var korrekt, er dette nå erstattet med en to-trinns kontroll, hvor en farmasøyt alene utfører kontrollen.

Men med flere små apotek med lav bemanning er Hope bekymret for at det kan oppstå feil.
Hope deler sin bekymring med Farmasøytisk Forening (NFF) som i november 2019 sendte en bekymringsmelding til Legemiddelverket, som nettopp pekte på små apotek og lange åpningstider.

I sin bekymringsmelding skriver NFF blant annet:
"NFF har fått mange tilbakemeldinger fra apotekmedlemmer på faglig forsvarlighet i apotekene. Ser man på statistikken, har antall apotek økt med 65 (2016-2018) og antall kundebesøk økt med 2,6 millioner (2015-2017). I tillegg åpner flere apotek i kjøpesentre med lange åpningstider, og etablerte apotek føler presset på å øke åpningstidene. Trass i økende kundebesøk og utvidede åpningstider har gjennomsnittlig antall årsverk per primærapotek gått ned med 0,7 i 2016-2018. Nedgang i gjennomsnittlig antall årsverk for apotekteknikere og farmasøyter per primærapotek er i samme tidsrom 1,19 – noe som viser at ikke bare er bemanningen gått ned, men autorisert farmasifaglig personale erstattes med andre kategorier ansatte."

På små apotek med lange åpningstider og kanskje bare en farmasøyt til stede bør det vurderes andre måter å kontrollere utlevering på.
–­ Dobbeltkontroll kan være et tiltak for å sikre fortsatt god pasientsikkerhet. Som kunde i apotek skal en alltid være sikker på at en får riktig medisin, sier Irene Hope.

Les også: Studie avdekker når feikmedisinering oppstår på norske sykehus

 

Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo