Les

Vil ha åpenhet om legemiddelpriser

Flere politikere tar til orde for mer åpenhet om legemiddelpriser, og dette blir tema for en høring i Stortinget senere denne måneden. Irene Hope, leder for Farmasiforbundet i Parat, er glad for at saken er på dagsordenen.
Av Vetle Daler 15.01.2019 14:07
Tre såkalte representantforslag om åpenhet rundt legemiddelpriser ligger nå på Stortingets bord, og det blir høring om disse forslagene i Stortinget torsdag 31. januar. 
– 
Proriteringar i helsevesenet har store konsekvensar for mange. Det handlar om liv og død, om enkeltmenneske, men også om heile befolkninga si helse. Difor er det viktig at slike prioriteringar skjer i openheit, skriver Kjersti Toppe (Sp) i sitt forslag til Stortinget. Hun mener Stortinget må sikre full åpenhet om legemiddelpriser i den offentlige helsetjenesten.

– Dagens praksis i norsk helseteneste med hemmeleghald av legemiddelprisar bryt med prinsippa om openheit og tillit, som er ein grunnleggande verdi i Helse-Noreg. Er medisinprisen hemmeleg, kan heller ikkje offentlegheita vite kva kostnadene ved behandlinga er. Dette gjer at rettferdig prioritering blir umogleg å dokumentere eller debattere, fordi ingen skal kunne vite kva prisen faktisk er og kva kostnader ein snakkar om, skriver Toppe. 

Irene Hope, leder for Farmasiforbundet i Parat, er glad for at temaet tas opp i Stortinget.
– Vi mener at bruk av offentlige midler skal være etterprøvbar. Vår holdning er at prisen på legemidler skal være offentlig, sier hun til Parat24.

Sammen med Toppes forslag behandles også forslag fra stortingsrepresentantene Sheida Sangtarash, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken om å kreve åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell, samt forslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tore Hagebakken, Tellef Inge Mørland og Elise Bjørnebekk-Waagen om åpenhet om enhetspriser på legemidler i norske sykehus.

Følg saken i Stortinget her
Våre medlemsblader
Video

Paratkonferansen 2020

Alt om pris og lønnsvekst

Hvilke yrker blir viktige i framtidas Norge?

Samenes nasjonaldag 2020

– Vi er framtidas arbeidsliv

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo