Les

Vil ha akutt kontantstøtte til luftfarten

Tirsdag vil Stortingets transport- og kommunikasjonskomité holde høring om fire ulike representantforslag om luftfarten. Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, mener en akutt kompensasjonsordning er nødvendig for å redde næringen. 
Av Helene Husebø Publisert dato 11.01.2021 15:20 redigert 11.01.2021 17:01

Representantforslagene som skal til høring tirsdag dreier seg om følgende:

  • Tiltak for å hindre eller begrense etablering i Norge for nye luftfartsselskaper som ikke følger norsk arbeidsrettslig lovgivning
  • Forslag om å hindre Wizz Air i å fly innenriks i Norge så lenge de aktivt motarbeider fagorganisering, kollektive forhandlinger og driver med sosial dumping
  • Tiltak for en seriøs og bærekraftig luftfart
  • Kriseplan for norsk luftfart ut 2021


Parats nestleder, Anneli Nyberg, vil i sitt innlegg rette søkelyset mot viktigheten av å raskt få på plass en kompensasjonsordning for luftfartsbransjen.
– Budskapet vårt er kontantstøtte, og viktigheten av å få på plass en kompensasjonsordning til luftfarten som er på lik linje som resten av næringslivet. For at luftfartsnæringen i Norge skal overleve er dette akutt, sier hun. 

Leder i Pilotforbundet i Parat, Oddbjørn Holsether, mener det i tillegg til en kontantstøtteordning er viktig å få på plass støtte til simulatortrening for pilotene.
– Danmark har nettopp fått på plass en slik ordning, og det er helt nødvendig å få til det samme i Norge for at pilotene skal ha mulighet til å komme tilbake på jobb. Trening er nødvendig for å beholde pilotsertifikatet, og uten sertifikat hjelper den utvidede permitteringsordningen lite for pilotene, sier Holsether.

Også leder for Parat Kabinforbund, Sissel Vian, vil holde innlegg under høringen. Parat24 følger saken videre. 

Våre medlemsblader
Video

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

Velkommen til Luftfarts­konferansen 2020

Gunvald er årets farmasi-medlem

FHI: Koronavaksine er kommunenes ansvar

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo