Les

Vil forlenge ordning for å redusere nettleie

Elektrisk stemning: Kraft har blitt dyrt. Nå ser regjeringen på muligheten til å forlenge en ordning for å redusere nettleien til kunder i ekstraordinært dyre prisområder. Foto: Getty.
Regjeringen har gjennom de siste årene brukt titalls milliarder kroner på strømstøtte til husholdningene i Norge. I 2022 ble det utbetalt 32,6 milliarder kroner i støtte til private boliger, og i 2024 er det antatt at kostnaden vil lande på om lag 9,75 milliarder kroner til husholdningene. 
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 20.11.2023 15:20 redigert 20.11.2023 15:40
Nå ønsker regjeringen å forlenge en midlertidig ordning hvor ekstrainntektene til Statnett fra forskjellene i pris knyttet til geografisk område skal gå til å redusere nettleien til kunder med særlig høye kraftpriser. 

Fem prisområder

I Norge har vi fem forskjellige prisområder for strøm. Dette er fordi vi har et værbasert kraftsystem, som gjør at kraftsituasjonen varierer mellom de ulike regionene, og at det ikke er tilstrekkelig kapasitet i strømnettet til utjevne disse forskjellene i alle situasjoner, skriver Statnett på sine sider. 

Dette er de fem prisområdene vi har for strøm i Norge

• Østlandet    (NO1)
• Sørlandet    (NO2)
• Midt-Norge (NO3)
• Nord-Norge (NO4)
• Vestlandet   (NO5)

Tjener på flaskehalser i strømnettet

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet i media på hvor forskjellig prisene kan slå ut, selv for naboer som bor i hvert sitt prisområde. I noen tilfeller har et prisområde hatt en strømpris per kilowattime nær 50 ganger høyere enn andre. 

Inntektene er det Statnett som får. Denne typen ekstraordinær høye inntekter grunnet forskjell i pris, kalles "flaskehalsinntekter". 

De samlede flaskehalsinntektene for 2022 ble på ca. 22,7 mrd. kroner og utgjorde hoveddelen av Statnetts driftsinntekter. På grunn av de ekstraordinært høye inntektene ble det tilbakeført 11,3 mrd. kroner til nettkundene, gjennom regjeringens initiativ, som de nå ønsker å videreføre. 

Årsaken til at det kan oppstå flaskehalser og ulike kraftpriser mellom områder er at det er begrenset hvor mye kraft som kan overføres i strømnettet. I tillegg til fysiske begrensninger på overføringen mellom områder kan det også være nødvendig å ha begrensninger av hensyn til driftssikkerheten, skriver Statnett på sine sider.

Ønsker å videreføre ordningen

Olje- og energidepartementet foreslår i sitt høringsnotat om saken, å forlenge ordningen til å gjelde frem til 31. desember 2024. 

Den midlertidige forskriften kom på plass i oktober 2022, og har vært viktig for å redusere risikoen for økning i nettleien i prisområder med høye kraftpriser. Ordningen varer i utgangspunktet til 31. desember 2023, skriver regjeringen på sine sider

Det kan ikke utelukkes at prisene også blir høye i 2024. Det er samtidig forventet at flaskehalsinntektene til Statnett fortsatt vil ligge på et høyere nivå enn de historisk har gjort. Olje- og energidepartementet ønsker derfor å forlenge den midlertidige forskriften om bruk av flaskehalsinntekter, slik at man har mulighet til å redusere risiko for økning i nettleien i prisområder med høye kraftpriser, også i 2024.
 


Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup