Les

Vil fjerne karensåret for AAP

Tillitsvalgt i NAV, Paal Herman Seivaag, mener karensåret for AAP har vært til hinder for avklaring til arbeid eller pensjon Foto: Lill J. Fischer
Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett  å fjerne det såkalte karensåret for arbeidsavklaringspenger (AAP) permanent. Dette betyr at personer som ikke er ferdig avklart for arbeid eller trygd etter tre år ikke lenger skal måtte vente et år for å begynne på et nytt AAP løp.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 12.05.2022 10:05 redigert 12.05.2022 10:21
Karensperioden er midlertidig opphevet fra 1. februar til 30. juni 2022. Det er satt av 675 millioner kroner til å fjerne karensperioden på permanent basis i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, som legges frem torsdag.
Våre medlemsblader
Video

Felles utfordringer i nordisk luftfart

Engasjement og arbeidsglede på Verdikonferansen

Farmasikongressen 2022

Paratleder i internasjonalt klimapanel

Garvet graver

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo