Les

Vil bli leder av kontrollutvalget

Valgkomiteen har innstilt Einar F. Kaldhol (t.v)som leder av kontrollutvalget. Den posisjonen vil også Geir Krogh ha. Foto: Trygve Bergsland/Parat
Geir Krogh, tidligere leder av Norges Politilederlag, stiller til valg som leder av kontrollutvalget.  Valgkomiteen har foreslått Einar Follesøy Kaldhol til dette vervet.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 09.11.2021 14:30 redigert 11.11.2021 10:57

Det gjør at det sannsynligvis blir kampvotering på Parats landsmøte 18. november.

Geir Krogh startet på politiskolen i 1983, og har vært i politiet i hele sin yrkeskarriere. Han har mange års erfaring som tillitsvalgt både lokalt og sentralt. Han var forbundsleder i Norges Politilederlag, NPL, fra 2016 til 2019, og han var ansvarlig for at NPL meldte seg inn i Parat med virkning fra 1. januar 2018. Nå er han lokallagsleder i Øst politidistrikt og sekretær for forbundsstyret i NPL.

Geir Krogh forteller at han var foreslått som kandidat til ledervervet i kontrollutvalget, men at han ikke ble innstilt.
-Jeg er fortsatt kandidat, sier Geir Krogh.

Krogh har vært opptatt av organisasjonsarbeid og organisering i fagforeningssammenheng. Det er også noe av grunnen til at han var en pådriver for at NPL ble en del av Parat.

Han sier at etter hvert som de har bodd seg inn og blitt integrert i Parat- opplever han at Parat er en organisasjon han har lyst til å bidra inn i og utvikle i på tampen av karrieren.

Vennligsinnet vaktbikkje
Krogh mener kontrollutvalget kan bidra til å utvikle organisasjonen, og at den viktigste oppgaven er å følge opp at hovedstyret og arbeidsutvalget følger opp de demokratiske beslutningene i organisasjonen. I tillegg mener han at kontrollutvalget bør være i en loop med kontinuerlige prosesserer med hovedstyret og arbeidsutvalget.
-Jeg vil være en vennligsinnet vaktbikkje som dytter på, og minner om hva som skulle vært gjort. Det handler ikke om å ta noen, men å bidra. I min egen tid som forbundsleder skulle jeg gjerne hatt støtte av et kontrollutvalg, sier Geir Krogh.

Valgkomiteen har foreslått Einar Follesøy Kaldhol som leder av kontrollutvalget. Han har en master i rettsvitenskap, og jobber i Politiet som fagkoordinator på Utlendingsenheten Vest.

Einar F. Kaldhol er leder av Parat Politiet, og har vært tillitsvalgt for Parat siden 2010, fra 2018 har han vært tillitsvalgt på heltid. Han er medlem i kontrollutvalget i Parat og har også sittet i en rekke kontrollutvalg og desisjoner i ulike frivillige organisasjoner.

I en kommentar til at Geir Krogh også er kandidat lederposisjonen i kontrollutvalget, skriver Kaldhol:
Jeg ble forespurt av Valgkomiteen om å stille til verv i kontrollutvalget og som lojalt medlem av Parat så valgte jeg å stille meg til disposisjon for det verv som valgkomiteen og landsmøtet ønsker. At det nå kommer en motkandidat tenker jeg er sunt for organisasjonen og så får det bli opp til landsmøtet å avgjøre hvilke kandidater de foretrekker til de ulike vervene. Jeg er lojal mot landsmøtet og vil stille meg 100 prosent bak den beslutningen som landsmøtet fatter og vil stille meg til disposisjon for den oppgaven som landsmøtet eventuelt ønsker at jeg skal ha.
Når det gjelder Geir Krogh så er han en god kandidat og en person jeg tror vil gjøre en god jobb i kontrollutvalget, skriver Kaldhol.

 
Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo