Les

Vil bedre kvinners arbeidsforhold i luftfarten

Onsdag avholdt European Transport Workers’ Federation (ETF) det første møtet i Women in Aviation Working Group. Nesleder i Parat, Anneli Nyberg, leder en komité i ETF som arbeider for å bedre forholdene.
Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, sier tiden er moden for å finne tilbake til gode arbeidsforhold i luftfarten. Nyberg peker på bredt samarbeid for å løfte statusen til ansatte i luftfarten. 
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 12.04.2023 15:35 redigert 13.04.2023 9:10
Onsdag avholdt European Transport Workers’ Federation (ETF) det første møtet i Women in Aviation Working Group. Kvinners arbeidsvilkår i luftfarten har lenge vært noe ETF har arbeidet for, og nesleder i Parat, Anneli Nyberg, leder en komité i ETF som arbeider for å bedre forholdene. 

Store forskjeller i arbeidsoppgaver

Møtet ble innledet av Alejandra Cruz, ansatt i ILO, og spesialist på transportyrker. Cruz har nylig vært med på å utarbeide en rapport med særlig vekt på kvinners arbeidsforhold i luftfarten. 

– Vi ser en tendens til at kvinner i luftfarten blir utsatt for både fysisk og psykisk vold, i tillegg til en seksualisering andre i bransjen ikke utsettes for, innledet Cruz. 

Hun viste også til at forskjellsbehandling av kvinner og menn fortsatt er et dominerende problem i bransjen. 

– Det er tydelig at det er store forskjeller. Ikke bare på hvilke yrker som utføres av kvinner og menn, men også på arbeidstid, mulighetene for karrierevekst, stereotypier og arbeidsavtaler, forklarte Cruz. 

Må fortsette bredt samarbeid

Anneli Nyberg oppfordret til bredt samarbeid for å få bukt med utfordringene kvinner står overfor i luftfartssektoren. Hun mener en av tingene som kan bedre situasjonen er å vise til verdien av arbeidet som utføres av de ansatte. 

– Det er viktig at vi har laget denne gruppen for å samarbeide, og det er viktig at vi samarbeider fremover for å få tilbake de gode arbeidsforholdene vi har hatt og kan ha i luftfarten. Vi er nødt til å finne løsninger for å forbedre arbeidsvilkårene, og fremheve verdien av arbeidet i sektoren, uttalte Nyberg. 

Det var over 40 oppmøtte representanter fra forbund i Italia, Spania, Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike og Irland representert i tillegg til Parat fra Norge, på det første arbeidsmøtet i gruppen. 
 
Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo