Les

Video

Parat24-nyhetene 24.11.23

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

Norges Politilederlag etterlyser kriseforståelse

Velkommen til YS-konferansen

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

Arendalsuka 2023: Kan apoteket avlaste helsetjenesten?

Arendalsuka 2023: Kan apotek avlaste helsetjenesten?

Arendalsuka 2023: Arbeidsglede: Hva nå?

Arendalsuka 2023: Seksuell trakassering på jobb

Arendalsuka 2023: Hvor lang er en arbeidsdag for en pilot?

Arendalsuka 2023: Droner og ubemannet luftfart

Arendalsuka 2023: Kommisjoner og rapporter, men hva nå?

Arendalsuka 2023: Samfunnssikkerhet og totalberedskap

Arendalsuka 2023: Fremtidens NAV

Arendalsuka 2023: Kan vekterbransjen avlaste politi og forsvar når krisen treffer?

Arendalsuka 2023: Forsvaret: Trusler og muligheter

Arendalsuka 2023: Gjengkriminalitet og kriminelle nettverk: Hva kan vi lære av Sverige?

Se opptak av Klimakonferansen 2023

ThsF-kongressen 2023

Statskonferansen 2023

Elisabeth Vik Aspaker: Totalberedskapskommisjonen

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

Lønnsoppgjøret med NHO er i gang

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

Følg Paratkonferansen direkte

Følg Tariffkonferansen direkte

Velkommen til Parat- og Tariffkonferansen 2023!

Følg YS’ inntektspolitiske konferanse

Dronekonferansen 2023

Beredskap på lederkafe

Lederkafé: Malin Stensønes om sikkerhet og beredskap

Parat støtter fagforeninger i Øst-Europa

Apoteklovutvalget legger frem sin innstilling

Regjeringen legger fram ny strategi for luftfarten

Unicef får jobben gjort

Parat på Arctic Entrepreneur 2023

Parats hovedstyre på Stortinget

Evaluering av nærpolitireformen

Felles utfordringer i nordisk luftfart

Engasjement og arbeidsglede på Verdikonferansen

Farmasikongressen 2022

Paratleder i internasjonalt klimapanel

Garvet graver

ThsF på Nordental

Parat politiet kritisk til forslag om nedleggelse i Kristiansund

Parat lanserer tariffklistremerke

NPL og Parat Politiet på Stortinget

Parat forsvar i stortingshøring

Lise Klaveness får YS’ likestillingspris

Parat NAV i stortingshøring

Fornøyd og sjokkert over statsbudsjettet

Parats reaksjoner på statsbudsjettet

Parats regionkonferanse øst 2022

Forsvaret er avhengig av tillitsbasert ledelse

Lederkonferansen 2022: Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Lederkonferansen 2022: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Lederkonferansen 2022: Cathrine Janson, direktør Politiets IT-enhet

Lederkonferansen 2022: Knut Erik Gaustad, høyskolelektor Institutt for psykologi, pedagogikk og juss, Høyskolen Kristiania

Lederkonferansen 2022: Statssekretær John-Erik Vika, justis- og beredskapsdepartementet.

Lederkonferansen 2022: Assisterende politidirektør Håkon Skulstad

Lederkonferansen 2022: Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud

Lederkonferansen 2022: Åpning dag 1

Lederkonferansen 2022: Dora Thorhallsdottir

Tannhelsesekretærer stikker på kurs

Ansatte reddet pillefabrikken

Direkte Arendalsuka: Arbeidsglede, en konkurransefordel?

Ny rapport: Arbeidsglede øker prestasjonen

Arbeidsglede og tillit er temaer på lederkonferansen

Direkte Arendalsuka: Er politiet der når du trenger dem, eventuelt hvorfor ikke?

Arendalsuka: Arbeidsmiljø til gleder og besvær

Direkte Arendalsuka: Lansering av YS arbeidslivsbarometer 2022

Direkte Arendalsuka: Forsvarets utvikling

Direkte Arendalsuka: NAV og tillitsreformen

Følg Parat på Arendalsuka

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

Vaktskifte i NPL

Lyden av beredskap

Fagbevegelsens solidaritetsmarkering for Ukraina

Brudd i frontfagsoppgjøret

Vil ha real økning av kjøpekraften

Frontfaget: Parat krever reallønnsvekst

Vold og trakassering er et kvinneproblem, arbeidslivsproblem og samfunnsøkonomisk problem

YS gir 300 000 kroner til Ukraina

Parat gir 100 000 kroner til Ukraina

Parat på plass i Brussel for møte med ETF

Ønsker bevæpningsutvalg velkommen

Hva vil politikerne med Forsvaret?

Helseministeren på vaksine-besøk

Hvor går norsk politi?

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

Nyvalgt lederduo i Parat

Følg Paratkonferansen live!

Høring om statsbudsjettet i Justiskomiteen

Parat om domstolene i stortingshøring

Flytrafikken først tilbake om 2 - 3 år

Pilotforbundet: – Det skal ikke være fri flyt av arbeidsvilkår

Farmasiforbundet vil ha bemanningsnorm i apotek

Organisert i seksti år

Parat forsvar: – Dette holder ikke i lengden

Parat NAV: – Grunnbemanningen er for lav

Nå starter «storrengjøringen»

Flytrafikken øker på Gardermoen

Lærer å støtte kollegaer som sliter

Lederkonferansen 2021 - dag to

Lederkonferansen 2021

Bli med "På innsiden av luftfarten"

Hvem fortjener pris?

Følg regionkonferansen direkte fra Kristiansand

Hva skal du stemme ved stortingsvalget – og hvorfor?

Hvordan blir veien ut av pandemien?

Flere bør organisere seg

YS Arbeidslivsbarometer for 2021 offentliggjøres på Arendalsuka

YS Stat: Dårligere partssamarbeid under borgerlig styre

Usikkerhet rundt politireformens suksess

Når kan vi fly på norsk elektrodrivstoff?

OSL-tillitsvalgte møter arbeidsministeren

– Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

Sentrale politikere møter Parat til dialog

Paratkonferansen 2020

Lønnsoppgjøret i staten: – Kjøpekraften skal sikres

Brudd i lønnsoppgjøret

Enklere pensjon for alle med innskuddspensjon

Lønnsoppgjøret er i gang

Rusreformen: Fraråder avkriminalisering

Følg YS inntektspolitiske konferanse

Vil samle NAV under statlig styring

Et korona-trygt og verdiskapende arbeidsliv

Harald Eia: Fagforeninger er avgjørende for velferd

NPL foreslår langtidsplaner i politiet

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

Velkommen til Luftfarts­konferansen 2020

Gunvald er årets farmasi-medlem

FHI: Koronavaksine er kommunenes ansvar

Juleglede for tax free-ansatte

Finn Schjøll pynter hos Delta-lederen

Parats julekalender

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

Parat for medlemmer på OSL

Nettmøte med YS Stat om din pensjon

NPL og Parat politiet i stortingshøring

Parat forsvar i stortingshøring

Stortingshøring om samferdsel

YS' likestillingspris 2020

Pilotforbundet i stortingshøring 23. oktober 2020

Streikemerkering Jernbanetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

Lederkonferanse: Innsyn i epost og GDPR i ledersammenheng

Meklingsstart i staten

Streik i vaktbransjen

Parats lederkonferanse

Digital lederkonferanse hver fredag

Forhandlingsstart i staten

Lederkonferanse blir digital

Spekter-tariffoppgjøret: Parat krever satsing på kompetanse

Norsk beredskap: Er vi forberedt på det som kan komme?

Hvordan sikrer vi arbeidsplasser etter krisen?

Hvorfor er ikke flere innvandrere fagorganisert?

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

Parat arrangerer digital solidaritets­konsert

Kjære Parat-medlem!

Parat i krisemøte om luftfarten

Hovedoppgjøret 2020 er i gang

Kvinnedagen 2020

Tariffkonferansen 2020

Tariffkonferansen 2020 - Unn Kristin Olsen og Turid Svendsen

Paratkonferansen 2020 - Børge Lund og Pål Arnesen

Paratkonferansen 2020 - Eivind Falkum, Bård Kuvaas, Berit Sund

Paratkonferansen 2020 - Torbjørn Røe Isaksen og Jorodd Asphjell

Paratkonferansen 2020 - Unn Kristin OIsen

Alt om pris og lønnsvekst

Hvilke yrker blir viktige i framtidas Norge?

Samenes nasjonaldag 2020

Diskuterte kunstig intelligens

Norges største kjøleskap

Mora di jobber her

Tillit til trygghet

Unn Kristin Olsen og Anneli Nyberg ønsker god jul!

Hva er en tariffavtale?

Besøk hos Kartverket

Vektere er en viktig arbeidsgruppe

Årets medlem i Farmasiforbundet 2019

Legemiddelmangel

Halloweenmannen

Ikke et veldedighets­prosjekt

Nærpolitireformen: Dette mener norske politifolk

Hva er digital transformasjon?

Lederkonferanse for første gang i Parat

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

Lønnsoppgjøret på seks minutter

Nyheter fra Parat24 i uke 10

BI: Kvinners deltakelse i arbeidslivet

Debatt: Fremtidens forsvar

Nyheter fra Parat24 i uke 9

Se tariffkonferansen direkte

Se Paratkonferansen direkte

Nyheter fra Parat24 i uke 8

Nyheter fra Parat i uke 7

Parat på Stortinget om egen pensjonskonto

Parat-nytt i uke 6

Parat-nytt i uke 5

Arbeidsgiveransvar tas opp i Stortinget

Se siste nytt fra Parat24

Høyt spill om taxfreepenger

Politikerstøtte til Parat

Positivt møte hos arbeidsministeren

Avinor og parkering på OSL

Et bedre arbeidsliv ligger foran oss

Landsmøtet: Parat-leder og YS-leder kommenterer

Landsmøtet: Se åpningen direkte

Nattevakt på dagtid

Pensjonskonto med opptjening fra første krone

Samarbeid for trygg oppvekst

Hva er egenberedskap?

Arendalsuka: Inkluderende og digital omstilling i staten

Er du god nok?

YS Arbeidslivs-barometer: Hvordan hindre utenforskapet?

Setter strek for seksuell trakassering

Forsvaret under lupen i Arendal

Arendalsuka: Er ostehøvel riktig verktøy?

Politiet: Trygghet og A-krim

Personellforbundet blir Parat forsvar

Statskonferansen 2018

Informasjonsmøte om ny pensjonsordning i staten

Lavtlønte er vinnerne etter langtrukken mekling

Parat: Mekling mange timer på overtid

Meklingen er i gang

Brudd i lønnsoppgjøret

Nyhetssending på Parat24

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup