Les

Vi i Parat ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år

Også denne julen blir spesiell. 
Vi har fått nye restriksjoner og smittevernstiltak å forholde oss til. Vi må igjen redusere antall personer vi omgås. For mange medfører dette også usikkerhet rundt jobb og nye arbeidssituasjoner. Permitteringsvarsler er mottatt, mange står igjen i fare for å miste arbeidsplassen sin, en god del er nok en gang sendt på hjemmekontor og noen står igjen i førstelinjen og er utsatt for betydelig smitterisiko. 
 
Vi i Parat prøver å ivareta hver enkelt av dere så godt vi kan. Vi påvirker politisk, vi gir innspill til kompensasjonsordningene, og vi bistår medlemmer og tillitsvalgte.
Det er krevende å leve med usikkerhet for hva som vil skje. Vi er optimistiske – om at nok en gang skal vi klare dette sammen, og at alt blir bra til slutt.
  
Vi vil også sende en spesiell hilsen til alle som må jobbe i julen for å holde Norge i gang. Det gjelder også flere av Parats medlemmer. De jobber i yrker som vi andre er avhengig av for at vi skal få oppfylt våre behov og ønsker, og for at Norge ikke stopper opp i høytiden. 
  
Vi ser frem mot lysere tider og gleder oss til å ta fatt på et nytt Parat-år i 2022.
 
Fra alle oss i Parat
 

 

Våre medlemsblader
Video

Hvor går norsk politi?

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo