Les

Veteranpenger går til heving av KNM Helge Ingstad

Fra hevingen av KNM Helge Ingstad. Foto: Forsvarets mediesenter
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen bekrefter nå at nesten 50 millioner avsatt til skadede veteraner, istedenfor vil bli brukt til å betale for heving av den forliste fregatten.
Av Arve Sigmundstad 27.06.2019 15:04

48,8 millioner kroner regjeringen regner med vil stå ubrukt i 2019, overføres i revidert nasjonalbudsjett fra kompensasjonsordningen for skadde veteraner til å dekke deler av regningen for hevingen av KNM Helge Ingstad, melder Forsvarets forum.

Regjeringen anslår at midlene som i statsbudsjettet er avsatt til å dekke utgifter knyttet til kompensasjonsordningen for veteraner ikke vil bli brukt opp i 2019. Det er bakgrunnen for at midlene overføres til å betale deler av hevingsoperasjonen av fregatten.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier omdisponering av midlene ikke vil føre til noen endringer i erstatningene til skadde veteraner.

Flere veteraner har uttalt seg kritisk til omdisponeringen.
– En hårreisende avgjørelse, sier den profilerte veteranen Tom Torgersen til Aftenposten.

Generalsekretær i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Thor Lysenstøen, sier til Forsvarets forum at de vil følge nøye med på hva Forsvarsdepartementet vil foreta seg fremover.
– I revidert budsjett har de omfordelt midler fra erstatningsordningen som antatt ikke vil bli brukt. Men det er viktig å merke seg at dette ikke skal gå ut over veteranene og deres rettigheter og det skal NVIO følge opp nøye i året som kommer, sier Lysenstøe til Forsvarets forum.

Leder av Parat forsvar, Johan Hovde, sier han har en viss forståelse for at Forsvarsdepartementet leter etter penger for å finansiere hevingen av fregatten.
– Det er likevel viktig å holde fokus, og sørge for at det gode arbeidet knyttet til oppfølging av veteraner ikke blir skadelidende. Dette er noe vi vil følge nøye med på i tiden fremover, sier han.


Våre medlemsblader
Video

Hva er digital transformasjon?

Lederkonferanse for første gang i Parat

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo