Les

Vekternes vern til Stortinget

– Jeg er imponert over hvordan vektere møter og håndterer svært krevende situasjoner hvor personer er sterkt ruset, argressive, syke og til tider helt klart farlige, sier justiskomiteens leder Lene Vågslid. Foto: WikiMedia Commons
Lene Vågslid (Ap), som leder justiskomiteen, ønsker å få justisminister Jøran Kallmyr på banen for å få hans vurdering av hva som skal til for å øke vekternes rettsvern. Hun avviser derimot bestemt å gi vektere politimyndighet.
Av Svein-Thore Gran 23.07.2019 9:20

Som Parat-bladet og Parat24 har omtalt flere ganger er både vekterne selv og Parat bekymret for vekternes sikkerhet og arbeidssituasjon.

Statistikk fra Oslo Legevakt viser at det er vektere og dørvakter som topper statistikken over yrkesskader som følge av voldsutøvelse, de to yrkesgruppene ligger i toppen sammen med helsepersonell i psykiatri- og rusomsorgen.

I tillegg regner NHO med at det er store mørketall fordi mange saker ikke anmeldes, og at tallene er enda høyere innen ordensvakt segmentet.

Lene Vågslid mener det er viktig at det innføres tiltak for å bedre Vekternes rettsvern og arbeidshverdag.

– Gjennom dokumentarserien “Oslo S” får vi et godt innblikk i den viktige jobben vekterne gjør. Jeg er imponert over hvordan de møter og håndterer svært krevende situasjoner hvor personer er sterkt ruset, aggressive, syke og til tider helt klart farlige. Jeg kan derfor tenke meg å stille spørsmål til justisministeren om hvordan han ser på muligheten for å styrke rettsvernet for vektere. Hva som er mulighetsrommet, og så videre, sier Vågslid.

Men hun avviser bestemt at det kan bli aktuelt å gi vektere begrenset politimyndighet, som noen vektere ønsker. Begrenset politimyndighet er ikke helt tydelig definert, men det betyr i korthet at personer som har dette kan gjøre mer for å gripe inn i situasjoner og mot personer enn det vanlige borgere kan.

Å gi politimyndighet til andre yrkesgrupper enn politiet er omstridt fordi det kan ses som en privatisering av politiet. Det kreves også lovendring dersom nye yrkesgrupper skal gis politimyndighet.

– For meg er det ikke aktuelt å vurdere å gi vektere begrenset politimyndighet. Jeg er bekymret over utviklingen vi har sett de senere årene hvor nærpolitiet svekkes og vektere i for mange situasjoner trolig har «lenger» vei til politiet enn tidligere, sier Vågslid.

Det ser uansett ut til at vekterne i Parat blir hørt i sitt ønske om å få vekternes arbeidssituasjon høyere på den politiske dagsorden.

– Vi må avklare hva vektere skal brukes til og hvilke fullmakter og virkemidler de skal ha. Om dette med begrenset politimyndighet er veien å gå vet jeg ikke, men vi ønsker å bruke Parat for å sette spørsmål om vekteres sikkerhetssituasjon og myndighet høyere på den politiske dagsorden, sa tillitsvalgt for Parat i Nokas, Christian Svensen, i siste nummer av Parat-bladet.

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo