Les

Varsku om trege domstoler

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP) under kontroll- og konstitusjonskomiteens høring om NAV-saken. Foto: Stortinget
Riksrevisjonen kommer med hard kritikk av domstolene i en rapport Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite avholdt høring om på tirsdag. Domstolene klarer ikke å nå fristene for behandling av straffesaker. SVs Petter Eide mener budsjettkutt er årsaken og et problem for rettssikkerheten.
Av Trygve Bergsland/NTB 14.01.2020 18:24
Ifølge rapporten nådde ingen av de seks lagmannsrettene målet om å behandle straffesaker i løpet av tre måneder i snitt i 2018. 20 tingretter nådde heller ikke målet, og utviklingen går i feil retning.
– Faktisk ser vi at avstanden til Stortingets mål har økt, sa riksrevisor Per-Kristian Foss, da han la fram rapporten i oktober.

Riksrevisjonen påpeker at domstolene kunne vært mer effektive og dermed behandlet 8 prosent flere saker med de ressursene de har.

– Trange budsjetter
Direktør Sven Marius Urke i Domstolsadministrasjonen (DA) pekte på at sakene blir stadig mer krevende, samtidig som budsjettene er trange.
– Dette ser ikke ut til å bli noe bedre. Det har vært en jevn nedtrapping av ressursene til domstolene de siste årene, og vi venter ikke at budsjettet for 2021 kommer til å bli bedre, sier justispolitisk talsperson Petter Eide (SV).

Det skyldes regjeringens såkalte ABE-reform, et flatt kutt på 0,5 prosent i offentlige budsjetter som skal tvinge etatene til å kutte byråkrati og bli mer effektive.
– Saksbehandlingstiden blir lengre, men Domstolsadministrasjonen påpeker også at man frykter for dårligere kvalitet. Det blir ikke god nok tid til å gå grundig nok inn i sakene. Da vil jeg si at det er et rettssikkerhetsproblem, sier Eide til NTB.

– Kuttet til beinet
Før jul varslet Domstolsadministrasjonen planer om å kutte 210–220 årsverk innen 2024.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener imidlertid at domstolsstrukturen er hovedårsaken til at sakene ikke blir behandlet i tide. Regjeringen har satt i gang et arbeid med omorganisering, og Domstolsadministrasjonen foreslo i høst å redusere dagens 60 tingretter til 22.

Kallmyr møtte i høringen på tirsdag. Det samme med domstolsdirektør Urke og representanter for Dommerforeningen, Advokatforeningen og Politijuristene.

I skyggen av NAV-skandalen?
Eide bekymrer seg for at Riksrevisjonens rapport, og ikke minst en rapport fra Sivilombudsmannen som handler om bruk av isolasjon i fengslene, skal havne i skyggen av Nav-saken. Alle tre behandles av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité denne våren.
– De har 10 000 sider med NAV-papirer. De to andre sakene som det skal være høring om på tirsdag, drukner. Timingen er veldig uheldig, sier Eide.
Våre medlemsblader
Video

Diskuterte kunstig intelligens

Norges største kjøleskap

Mora di jobber her

Tillit til trygghet

Unn Kristin Olsen og Anneli Nyberg ønsker god jul!

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo