Les

Varsku om trege domstoler

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP) under kontroll- og konstitusjonskomiteens høring om NAV-saken. Foto: Stortinget
Riksrevisjonen kommer med hard kritikk av domstolene i en rapport Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite avholdt høring om på tirsdag. Domstolene klarer ikke å nå fristene for behandling av straffesaker. SVs Petter Eide mener budsjettkutt er årsaken og et problem for rettssikkerheten.
Av Trygve Bergsland/NTB 14.01.2020 18:24
Ifølge rapporten nådde ingen av de seks lagmannsrettene målet om å behandle straffesaker i løpet av tre måneder i snitt i 2018. 20 tingretter nådde heller ikke målet, og utviklingen går i feil retning.
– Faktisk ser vi at avstanden til Stortingets mål har økt, sa riksrevisor Per-Kristian Foss, da han la fram rapporten i oktober.

Riksrevisjonen påpeker at domstolene kunne vært mer effektive og dermed behandlet 8 prosent flere saker med de ressursene de har.

– Trange budsjetter
Direktør Sven Marius Urke i Domstolsadministrasjonen (DA) pekte på at sakene blir stadig mer krevende, samtidig som budsjettene er trange.
– Dette ser ikke ut til å bli noe bedre. Det har vært en jevn nedtrapping av ressursene til domstolene de siste årene, og vi venter ikke at budsjettet for 2021 kommer til å bli bedre, sier justispolitisk talsperson Petter Eide (SV).

Det skyldes regjeringens såkalte ABE-reform, et flatt kutt på 0,5 prosent i offentlige budsjetter som skal tvinge etatene til å kutte byråkrati og bli mer effektive.
– Saksbehandlingstiden blir lengre, men Domstolsadministrasjonen påpeker også at man frykter for dårligere kvalitet. Det blir ikke god nok tid til å gå grundig nok inn i sakene. Da vil jeg si at det er et rettssikkerhetsproblem, sier Eide til NTB.

– Kuttet til beinet
Før jul varslet Domstolsadministrasjonen planer om å kutte 210–220 årsverk innen 2024.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener imidlertid at domstolsstrukturen er hovedårsaken til at sakene ikke blir behandlet i tide. Regjeringen har satt i gang et arbeid med omorganisering, og Domstolsadministrasjonen foreslo i høst å redusere dagens 60 tingretter til 22.

Kallmyr møtte i høringen på tirsdag. Det samme med domstolsdirektør Urke og representanter for Dommerforeningen, Advokatforeningen og Politijuristene.

I skyggen av NAV-skandalen?
Eide bekymrer seg for at Riksrevisjonens rapport, og ikke minst en rapport fra Sivilombudsmannen som handler om bruk av isolasjon i fengslene, skal havne i skyggen av Nav-saken. Alle tre behandles av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité denne våren.
– De har 10 000 sider med NAV-papirer. De to andre sakene som det skal være høring om på tirsdag, drukner. Timingen er veldig uheldig, sier Eide.
Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo