Les

Vanskeligere arbeidsmarked for personer med nedsatt arbeidsevne

For personer som trenger ekstra hjelp for å komme i arbeid, ble det enda vanskeligere å få jobb i fjor. 
Av Vetle Daler Publisert dato 29.11.2021 15:45
I tillegg økte antallet med nedsatt arbeidsevne fra 2019 til 2020, etter en nedgang siden 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

I november 2020 var i underkant av 187 000 personer i alderen 18-66 år registrert med nedsatt arbeidsevne hos Nav.
– Det gir en økning på 4,8 prosent fra 2019 til 2020. Sammenlignet med 2016 var det likevel en nedgang på 5,6 prosent, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB.

Økningen i antallet med nedsatt arbeidsevne forekom i hovedsak blant de som mottok arbeidsavklaringspenger (AAP).
Våre medlemsblader
Video

Hvor går norsk politi?

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo