Les

Valg på lederduo og hovedstyre i Parat

Unn Krisitn Olsen (t.v) og Anneli Nyberg skal lede Parat de neste tre årene Foto: Ned Alley
Unn Kristin Olsen ble valgt til Parat-leder ved akklamasjon på Parats landsmøte torsdag. Som nestleder valgte landsmøtet Anneli Nyberg.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 18.11.2021 11:20 redigert 22.11.2021 12:42

Valgkomiteen hadde foreslått Jan Levi Skogvang som nestleder, men landsmøtet ga Anneli Nyberg fornyet tillit.

I hovedstyret får lederduoen med seg Johan Hovde, Hajo Schmidt-Horix, Hilde Bjørklund, Agate Osland Hellesen og Anita Sveum Nielsen.

Vararepresentanter til hovedstyret:
1. vararepresentant: Frank Gran
2. vararepresentant: Arvydas Dragonas
3. vararepresentant: Laila Aas
4. vararepresentant: Linda Iversen Norbeck

Det ble også endringer på Parats Kontrollutvalget og valgkomite.

Kontrollutvalget
Leder: Einar Follesøy Kaldhol 
Medlemmer: Berit Meyer, Geir Krogh og  Mohammad Asif.
Varamedlemmer i prioritert rekkefølge: 1. Rune Skaar og 2. Ragnhild Negård

Valgkomite
Leder: Ole Martin Nodenes
Medlemmer: Paal Herman Bergman Seivaag, Vegard Einan og Veronica Renate Sjursen
Varamedlemmer i prioritert rekkefølge: 1. Bente Welland, 2. Bente Iren Moen og 3. Lena Karlsen Våre medlemsblader
Video

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

Nyvalgt lederduo i Parat

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten