Les

Utvalg vil begrense midlertidige ansettelser

I januar 2015 markerte en samlet fagbevegelse sin misnøye mot åpningen for flere midlertidige ansettelser. Nå vil Fougner-utvalget begrense denne muligheten.
Flertallet i det regjeringsoppnevnte Fougner-utvalget ønsker å fjerne regelen om generell tilgang til midlertidige ansettelser på inntil et år. – Jeg er glad for at flere av problemstillingene som Parat har vært opptatt av, er tatt med i Fougner-utvalgets rapport, sier nestleder i Parat Anneli Nyberg.
Av NTB og Vetle Daler Publisert dato 23.06.2021 17:30 redigert 23.06.2021 18:18
Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mottok utredningen onsdag.
– Utvalget kommer med viktige vurderinger for å sikre at retter og vern for arbeidstakere blir utviklet i takt med endringer som skjer i arbeids- og næringslivet, sier han.

Utvalget "Fremtidens arbeidsliv" ble oppnevnt 23. august 2019 og har vært ledet av advokat Jan Fougner. Alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet har vært representert.

Parats nestleder Anneli Nyberg er glad for at flere av problemstillingene som Parat har vært opptatt av, er tatt med i Fougner-utvalgets rapport.
– Det er et viktig stykke arbeid som er gjort og nå må bruke tid å sette oss godt inn i rapporten før vi kommer tilbake med mer konkrete standpunkt til innholdet, sier hun til Parat24.

Flertallet i utvalget, som blant annet består av representanter fra arbeidstakerorganisasjonene, går inn for en rekke lovendringer.
– Det viktigste for oss har vært å ivareta det beste i det norske arbeidslivet. Da er vi veldig tilfreds med å ha fått gjennomslag for forslag som styrker den norske modellen, sier LO-sekretær Trude Tinnlund, som har representert LO i utvalget, i en pressemelding.

17 forslag
I tillegg til å fjerne lovregelen som ble innført av høyreregjeringen i 2015 som utvidet muligheten for midlertidige ansettelser, kommer flertallet med 16 forslag til lovendringer i arbeidsmiljøloven.
– Utvalget kommer også med forslag som begrenser virksomhetenes muligheter til å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret sitt. Det er et viktig poeng at en samlet arbeidstakerside står sammen med utvalgets fire eksperter om disse forslagene, sier YS-leder Erik Kollerud.

– Mindre konkurransedyktige
Et mindretall i utvalget, representantene fra arbeidsgiverorganisasjonene, gikk imot forslagene. Dette er ikke tiden for flere reguleringer for næringslivet, skriver Virke i en pressemelding.
– Nå er tiden for å løfte blikket fremover for å skape konkurransedyktige virksomheter som gir folk en jobb å gå til. Virke frykter at Fougner-utvalgets flertallsinnstilling, hvis den blir vedtatt, vil bidra til å gjøre norske virksomheter mindre konkurransedyktige i tiden fremover, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Samtidig understreker han at de ønsker en modernisering og forenkling av arbeidsmiljøloven.
– Våre medlemmer ønsker en lov som er tilgjengelig og enkel å slå opp i for ledere, tillitsvalgte og ansatte. Vi ser fram til at regjeringen vil adressere det i forenklings- og moderniseringsutvalget, sier Kristensen.

Sendes på høring
Rapporten blir nå sendt på høring med frist 1. november.
– Jeg og departementet vil nå se nærmere på innstillingen fra utvalget. Jeg oppfordrer alle parter til å bruke høringsperioden til å sette seg inn i utredningen og bidra til at vi kan få en godt opplyst debatt om forslagene, sier arbeidsminister Isaksen.
Våre medlemsblader
Video

Følg regionkonferansen direkte fra Kristiansand

Hva skal du stemme ved stortingsvalget – og hvorfor?

Hvordan blir veien ut av pandemien?

Flere bør organisere seg

YS Arbeidslivsbarometer for 2021 offentliggjøres på Arendalsuka

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten