Les

Utvalg med forslag til apotekendringer

Bodil Røkke og Ingvild Kjerkol. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Vetle Daler
Tirsdag la apoteklovutvalget fram sin utredning. – Når det er over 25 år siden siste NOU på området, var det på høy tid med en gjennomgang av apotekregelverket, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Farmasiforbundets leder er ikke fornøyd med utredningen.
Av Vetle Daler Publisert dato 31.01.2023 17:05 redigert 14.02.2023 15:16
Apoteklovutvalget, som har vært ledet av jusprofessor Tore Bråthen, har vurdert hvordan det fremtidige apotekregelverket burde innrettes.
– Jeg ser frem til å lese utvalgets vurderinger og forslag til hvordan vi kan utvikle et fremtidsrettet regelverk, som ivaretar både brukere og den teknologiske utviklingen i apotekmarkedet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Kjerkol sier mye av dagens teknologi ikke var kjent da apotekloven sist ble revidert for 25 år siden.
– Utvalget ble satt ned fordi vi så at ny teknologi og endringer i regelverket har åpent for nye apotekløsninger. Netthandel er et godt eksempel på dette. Vi ønsker ikke at regelverket skal bremse innovasjon og hindre bruk av teknologiske muligheter i apotekmarkedet, sier helseministeren.

Overraskende og skuffende
Bodil Røkke er leder i Farmasiforbundet i Parat, som organiserer de fleste av landets apotekteknikere. Hun er skuffet over utredningen.
– Det er et tydelig signal fra utvalget om at kvalitet må være drivende for bransjen fremover, og at apoteket som faghandel må styrkes. Det er viktige grunnleggende prinsipper som vi i aller høyeste grad støtter. Når det er sagt, er det overraskende og ikke minst skuffende at utvalget ikke har fremlagt noen som helst strategi, tanker eller ambisjoner om bedre faglig utnyttelse av apotekteknikerne, når de er så tydelig på farmasøytkompetansen, sier Røkke.

Historieløst
Hun fortsetter:
– Vi har farmasøytmangel i Norge, og vi har utfordringer med å beholde og rekruttere apotekteknikere. Dette vil på ingen måte bli bedre om man ikke er tydelig på hva man ønsker av sistnevnte yrkesgruppe. Det er historieløst, med så store rekrutteringsproblemer i hele helsesektoren, at det ikke er vilje til å se på bedre oppgavedeling mellom yrkesgruppene i apotek, mener hun.

Apoteklovutvalget ble oppnevnt av regjeringen Solberg i september 2021. Utvalgets rapport sendes nå ut på offentlig høring.

Les hele utredningen her
 
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup