Les

Utelivet gjør for lite for å hindre seksuell trakassering

Utelivsbransjen er utsatt og gjør for lite for å forebygge seksuell trakassering: Illustrasjonsfoto: Gettyimages
I mer enn halvparten av de 833 virksomhetene som har hatt tilsyn de siste fem årene fant Arbeidstilsynet brudd på regelverket.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 15.03.2023 9:55 redigert 15.03.2023 10:13
 Ingen skal måtte tåle eller frykte for å bli utsatt for seksuell trakassering på jobb. Det er leders ansvar å sørge for at det ikke skal skje. En samtale mellom leder og ansatte er første steg for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen. Her finnes det gode samtaleverktøy som kan gjøre praten enklere, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Manglet eller hadde mangelfulle rutiner


I 2018 lanserte Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og partene i utelivsbransjen kampanjen Sammen setter vi strek for seksuell trakassering (#settestrek). Kampanjen er løftet i flere runder, og har som mål å øke arbeidsgivers kunnskap om seksuell trakassering og om eget ansvar for å forhindre at arbeidstakerne utsettes for seksuell trakassering.
Etter at kampanjen ble lansert, i årene fra 2018 til 2022, har Arbeidstilsynet gjort 833 tilsyn der vi har kontrollert om overnattings- og serveringsvirksomheter har rutiner for å forebygge og håndtere seksuell trakassering. I 55 prosent av tilsynene fant vi at virksomhetene ikke hadde rutiner i det hele tatt eller hadde mangelfulle rutiner.

Utsatt bransje

Overnattings- og serveringsbransjen preges av tett kontakt med gjester, mye kvelds- og nattarbeid og servering av alkohol, og er blant bransjene hvor det oftest rapporteres om seksuell trakassering.– Bransjen har også stor utskifting av arbeidstakere, og en stor andel unge arbeidstakere. For eksempel jobber mange studenter i overnatting- og serveringsbransjen i korte perioder. Høy turnover gjør det ekstra viktig at arbeidsgiver har temaet høyt oppe på agendaen, sier Vollheim. 

Snakk sammen

Regelverket krever at arbeidsgiver skal kartlegge arbeidsforholdene og vurdere om det er forhold i arbeidet som kan gi økt risiko for å bli utsatt for seksuell trakassering.
– Dette skal ikke være en skrivebordsøvelse for leder. Vi forventer at arbeidsgiverne finner tid og rom for gode samtaler med ansatte om seksuell trakassering og at de gjennomfører tiltak, sier Trude Vollheim.

Les mer på Arbeidstilsynets nettsider

 

 

 

 

 Våre medlemsblader
Video

Lønnsoppgjøret med NHO er i gang

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo