Les

Utdanning er viktig for valg av arbeidsgiver og lønn

Kommentar
KOMMENTAR: Utdanning og utdanningsnivå er viktige valg i livet og avgjørende for hva du kan jobbe med, hvilket lønnsnivå du kan forvente deg, og hvilke stillinger du kan forvente å få.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 23.09.2022 8:35 redigert 20.12.2022 10:33
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det må ikke være slik
, men utdanning har sannsynligvis også påvirkning på familiesituasjon, bosted og hvilke fritidsaktiviteter du velger å benytte deg av.

Parat organiserer arbeidstakere på alle utdanningsnivåer og ser at utdanning er viktig for valg av arbeidsgiver og lønn.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det ca. en fjerdedel (24,8 prosent) av befolkningen som ikke har noen form for videregående eller høyere utdanning. Dette er en utfordring for næringslivet som mangler kvalifiserte arbeidstakere på alle nivåer, men manglende utdanning rammer den enkelte hardere ved at det blir vanskelig å få den jobben du vil ha og kanskje må akseptere et lønnsnivå som ikke dekker ønsker og behov.

Fordelingen mellom dem som tar videregående, og dem som tar høyskole eller universitet, er ca. 50/50.

Uansett hvilken utdanning du ønsker deg, er det mange skoler å velge i. Spredt over hele landet er det 73 fylkeskommunale og private fagskoler med til sammen 183 studiesteder. Videre er det ti universiteter og et titall høyskoler.

De statlige universitetene og høyskolene har 70 studiesteder, mens de private høyskolene har 40 studiesteder. Det betyr at du finner et studium for nær alle interesser og forhåpentlig et studiested i rimelig nærhet av der du bor.

Dersom du ikke ønsker en lang utdanning, er det mange fagskoler som tilbyr deltidsstudier og nettbaserte studier, noe som gjør det enkelt å kombinere studiene med jobb. Det samme tilbudet finnes på universitet og høyskoler, som tilbyr enkeltkurs innenfor nær sagt alle studieretninger.

Dersom du tror utdanning kun er for barn og unge, tar du feil. Tommy Hvidsten ved Fagskolen Viken, avdeling Kongsberg, sier snittalderen på deres skole ligger mellom 30 og 35 år, men at de også har mange engasjerte 50-åringer som tar videreutdanning på Industrifagskolen.

Ifølge tall fra NAV og NHO er det i dag mangel på 70 000 personer til ubesatte stillinger, 19 500 flere enn før pandemien. Størst er mankoen på folk i helse- og omsorgssektoren generelt, sykepleiere spesielt. Men etterspørselen er også rekordstor i bygg- og anlegg, innen overnatting og servering og etter folk med kompetanse på IKT.

Mer enn hver fjerde virksomhet (27 prosent) har problemer med å få tak i folk med riktig kompetanse. Mangel på kompetanse fører til at 45 prosent av de private bedriftene taper kunder eller må skrinlegge eller utsette utvidelser ifølge NHO.
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup