Les

Usikkerhet rundt politireformens suksess

Norsk politi har under den sittende regjeringen vært gjennom en større reform med mål om å sikre innbyggerne gode polititjenester. Men er målet nådd? Dette var tema under mandagens debatt arrangert av Norges Politilederlag (NPL) og Parat i politiet.
Av Helene Husebø Publisert dato 16.08.2021 16:40 redigert 17.08.2021 11:30

Arendalsuka er i gang, og mandag inviterte NPL og Parat i politiet statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Thor Kleppen Sættem (H), stortingsrepresentant Maria Aasen Svendsrud (Ap) og politistasjonssjef Frank Sletten til samtale om politireformens suksess.

Sættem mener man i tidligere år så et sterkt behov for en politireform.
– Etterforskning og iretteføring foregikk på veldig ulike måter rundt om i landet, og mye alvorlig kriminalitet ble ikke tatt tøft nok tak i. Dette er saker vi har lykkes med å få svært mye bedre uttelling på i løpet av kort tid. Det betyr ikke at vi er i mål, men det er ingen tvil om at vi i dag har et politi som på mange områder står langt bedre rustet enn for noen få år tilbake, sa statssekretæren.

Svendsrud forteller at Arbeiderpartiet i utgangspunktet stilte seg bak nærpolitireformens intensjon slik den ble fremforhandlet, men at regjeringen har brutt avtalen når det gjelder finansiering, oppfølging og fokus på ledelse.
– Det viktigste for oss er å få et styrket nærpoliti, få økt responstiden, gjennomføre etterforskningsløftet og løse krisen i påtale. Det er mye med reformen som går bra, og det er mye som går bedre nå. Men når tilbakemeldingen er at politiet faktisk ikke er mer i synet, da har vi ikke truffet på de viktige punktene, påpekte stortingsrepresentanten.

Våre medlemsblader
Video

Lønnsoppgjøret med NHO er i gang

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo