Les

Unødvendig risiko for pasienter og personalet i apotek

Bodil Røkke, Berit Kårstad og Urd Andestad. Foto: Vetle Daler
Ansatte i apotek har tett kontakt med pasienter og kunder, men blir ikke prioritert for tredje dose av koronavaksinen. – Unødvendig risiko for ansatte og pasienter, sier Bodil Røkke, leder i Farmasiforbundet i Parat.
Av Vetle Daler Publisert dato 02.12.2021 15:35 redigert 03.12.2021 15:18

I apotek jobber det over 7 000 autorisert helsepersonell som har daglig kontakt med pasienter, både potensielle smittebærere av korona og pasienter i risikogruppen. Kodene kommunene får fra FHI for å få oversikt over helsepersonell inkluderer ikke apotek, og i mange kommuner blir derfor ikke helsepersonell i apotek prioritert for tredje dose.
– Det utsetter både pasienter og personalet i apotek for unødvendig risiko, leder i Farmasiforbundet i Parat Bodil Røkke.

I apotek jobber det apotekteknikere, reseptarfarmasøyter og provisorfarmasøyter, de er autorisert helsepersonell og er en viktig del av den totale beredskapen i det norske helsevesenet.
– I arbeidet har alle ansatte daglig kontakt med kunder, sier Røkke.
– Dette er kunder, som kan ha korona uten å være klar over det, og kunder med nedsatt immunforsvar, eldre og andre som er utsatt dersom de får korona.

Åpne dører og nærkontakt
Pleksiglass, hånddesinfeksjon og avstand, dette er implementerte forholdsregler mange steder, også i apotek. Er det ikke nok? Apoteker Berit Kårstad på Apotek 1 Sagene utdyper:
– Under første del av pandemien var folk hjemme når de var syke. Nå er det influensa og forkjølelse, og mange kommer med luftveissymptomer uten tanke på at de kan ha korona og spre smitte. Samtidig kan man ikke alltid holde avstand; vi vaksinerer, noen pasienter hører dårlig, har utfordringer med språk, det er trangt i apoteklokalet, noen trenger hjelp med bytte av plaster, eller har noe de vil diskutere uten at andre på apoteket hører det, sier apotekeren.

– Alt dette krever nærhet. Apotek er lavterskel helsetilbud. Dørene våre er åpne slik at de som trenger råd eller legemidler bare kan komme. Vi kan ikke velge eller kontrollere hvem som kommer til apoteket. Apotekansatte bør tilbys vaksine samtidig med for eksempel fastleger, sier hun.

FHI vil ikke
Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Urd Andestad, forklarer hvorfor apotekansatte havner utenfor.
– FHI lager et «forslag» til koder kommunene kan bruke for å lage en oversikt med helsepersonell. Det er et internasjonalt kodeverk og siden apotek ikke sorteres under kodene FHI bruker, kommer ikke helsepersonell som er ansatt i apotek på listen. Da vi tok dette opp med FHI i begynnelsen av året var svaret «(…) Oversikten vi viste til viser bare hvilke grupper som er telt med når vi har kartlagt landets helsepersonell, og fra vår side tenker vi det kan være førende i kommunenes arbeid.» Resultatet er at helsepersonell i første linje med 179 000 daglige kundekontakter ikke står på listene kommunene tar ut.

Farmasiforbundets leder Bodil Røkke fortsetter:
– Apotek er en viktig del av helsetilbudet med råd, veiledning og legemiddelleveranser. Det er en grunn til at apotekansatte var på listen over kritisk personell tidligere i pandemien, og at apotek var blant de få som fikk holde åpent. Noen kommuner er observante, og har på egenhånd prioritert helsepersonell i apotek, men i denne pressede situasjonen er det ikke alle kommuner som har kapasitet til å tenke utover oversikten til FHI. Det burde være unødvendig, sier hun.

Les også: Vaksinering av helsepersonell i apotek, brev til Folkehelseinstituttet

Oppgitt
– Norges Farmaceutiske Forening har til og med vært i kontakt med kommuner som sier de ikke får lov av statsforvalteren å vaksinere apotekansatte fordi de ikke står på listene til FHI, sier Andestad. Hun er oppgitt: I forrige runde var det mangel på vaksiner og samfunnet var mer lukket.

Bodil Røkke sier risikoen for å bli smittet generelt er liten.
– Men det er en grunn til at man vaksinerer fastlegene. På samme måte bør man vaksinere helsepersonell i apotek. Det er unødvendig å ikke redusere den lille risikoen som faktisk er der, både for pasientenes og helsepersonellets skyld, sier Røkke.

Les også:Mener apotekansatte må vaksine­prioriteres

Våre medlemsblader
Video

Hvor går norsk politi?

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo