Les

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité inviterte torsdag til høring om «en innovativ offentlig sektor». Parat var selvsagt til stede – digitalt.
Av Vetle Daler Publisert dato 06.11.2020 20:45 redigert 26.01.2021 10:32
– Forskning viser at der medbestemmelse og ansattes medvirkning virker, går omstillinger og endringer lettere. Slik vil det også være for innovasjon, sa Parat-leder Unn Kristin Olsen i høringen. 

– Et godt partssamarbeid er et suksesskrtiterium for å få til innovasjon, sa Parat-lederen, og trakk spesielt fram Statens vegvesen. 
– Statens vegvesen er tappet for verdifull kompetanse. Når man kun skal konkurrere på kostnader er det ikke mye igjen for Statens vegvesen for å drive med innovasjon, og de er dermed dømt til å tape på dette området. Å få inn innovasjon som en del av daglig drift i offentlig sektor er viktig for det velferdssamfunnet vi har i dag og som vi ønsker for fremtiden, sa Unn Kristin Olsen.

Se redigert opptak fra høringen her
 
Våre medlemsblader
Video

Paratkonferansen 2020

Lønnsoppgjøret i staten: – Kjøpekraften skal sikres

Brudd i lønnsoppgjøret

Enklere pensjon for alle med innskuddspensjon

Lønnsoppgjøret er i gang

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten