Les

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité inviterte torsdag til høring om «en innovativ offentlig sektor». Parat var selvsagt til stede – digitalt.
Av Vetle Daler Publisert dato 06.11.2020 20:45 redigert 26.01.2021 10:32
– Forskning viser at der medbestemmelse og ansattes medvirkning virker, går omstillinger og endringer lettere. Slik vil det også være for innovasjon, sa Parat-leder Unn Kristin Olsen i høringen. 

– Et godt partssamarbeid er et suksesskrtiterium for å få til innovasjon, sa Parat-lederen, og trakk spesielt fram Statens vegvesen. 
– Statens vegvesen er tappet for verdifull kompetanse. Når man kun skal konkurrere på kostnader er det ikke mye igjen for Statens vegvesen for å drive med innovasjon, og de er dermed dømt til å tape på dette området. Å få inn innovasjon som en del av daglig drift i offentlig sektor er viktig for det velferdssamfunnet vi har i dag og som vi ønsker for fremtiden, sa Unn Kristin Olsen.

Se redigert opptak fra høringen her
 
Våre medlemsblader
Video

Felles utfordringer i nordisk luftfart

Engasjement og arbeidsglede på Verdikonferansen

Farmasikongressen 2022

Paratleder i internasjonalt klimapanel

Garvet graver

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo