Les

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité inviterte torsdag til høring om «en innovativ offentlig sektor». Parat var selvsagt til stede – digitalt.
Av Vetle Daler Publisert dato 06.11.2020 20:45 redigert 26.01.2021 10:32
– Forskning viser at der medbestemmelse og ansattes medvirkning virker, går omstillinger og endringer lettere. Slik vil det også være for innovasjon, sa Parat-leder Unn Kristin Olsen i høringen. 

– Et godt partssamarbeid er et suksesskrtiterium for å få til innovasjon, sa Parat-lederen, og trakk spesielt fram Statens vegvesen. 
– Statens vegvesen er tappet for verdifull kompetanse. Når man kun skal konkurrere på kostnader er det ikke mye igjen for Statens vegvesen for å drive med innovasjon, og de er dermed dømt til å tape på dette området. Å få inn innovasjon som en del av daglig drift i offentlig sektor er viktig for det velferdssamfunnet vi har i dag og som vi ønsker for fremtiden, sa Unn Kristin Olsen.

Se redigert opptak fra høringen her
 
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup