Les

Uniform på jobb for tredje gang

– Det kan tenkes at du i dag får se at hen som tar i mot barnet ditt i barnehagen stiller i uniform. Ikke bli overrasket, det er uniform på jobben-dagen. sier Parat forsvar-leder Johan Hovde. Foto: Forsvaret
Tirsdag arrangerer Heimevernet "Uniform på jobben-dagen" for tredje gang. – En fin måte å synliggjøre styrken og mangfoldet i forsvaret på, sier Parat forsvar-leder Johan Hovde. 
Av Vetle Daler Publisert dato 06.12.2022 11:15 redigert 06.12.2022 11:52
Dagen, som er frivillig å delta på, er for alle som tilhører Heimevernet og som har fått tillatelse fra sin sivile arbeidsplass til å bære uniformen på jobb. 

I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det viktigere enn noen gang å synliggjøre Heimevernet som en landsdekkende militær avdeling som er klare til å bistå i fred, krise og krig, mener Forsvaret.
– Vi gjør dette fordi vi ønsker å synliggjøre for Norge hva Heimevernet er, og hvilke personer som utgjør Heimevernet. Hensikten med Uniform på jobben-dagen er å skape stolthet og anerkjennelse for den innsatsen heimevernssoldaten legger ned, og vise hvor viktig HV er for den lokale beredskapen i alle landets kommuner. Vi håper en slik dag vil skape interesse og entusiasme for HV, sier generalmajor Elisabeth Michelsen, som er sjef for HV.

Johan Hovde., leder i Parat forsvar, sier dette er en fin måte å synliggjøre mangfoldet i Heimevernet og Forsvaret på. 
– Det kan tenkes at du i dag får se at hen som tar i mot barnet ditt i barnehagen stiller i uniform. Ikke bli overrasket, det er uniform på jobben-dagen. Ved å synliggjøre den militære uniformen, synliggjør vi samtidig styrken og mangfoldet i det norske forsvaret, sier han til Parat24.
Våre medlemsblader
Video

Apoteklovutvalget legger frem sin innstilling

Regjeringen legger fram ny strategi for luftfarten

Unicef får jobben gjort

Parat på Arctic Entrepreneur 2023

Parats hovedstyre på Stortinget

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo