Les

Undersøkelse: Bekymringer kan kobles til 15 prosent av sykefraværet

Even Bolstad i HR Norge.
15 prosent av de spurte i en undersøkelse sier at de har vært borte fra jobb de siste seks månedene på grunn av personlige bekymringer.
Av NTB-Alexander Vestrum Publisert dato 08.03.2023 13:10
Arbeidslivsundersøkelsen Alx er gjennomført av HR Norge og Kantar.

Over halvparten av de spurte sier at de ikke bekymrer seg i nevneverdig grad over noe som helst, mens 28 prosent sier at de bekymrer seg til en viss grad.

En halv million
15 prosent sier at de har vært borte fra jobb de siste seks månedene på grunn av personlige bekymringer og negativ sinnstilstand på grunn av dette. Dette tilsvarer nesten en halv million arbeidstakere.
– De vanligste diagnosene ved sykdom er diffuse muskel- og skjelettplager og lettere psykiske plager. Vi tror mye av dette kan spores tilbake til bekymringer. Bekymringer gjør oss syke og fører til sykefravær, og det er spesielt forhold knyttet til personlig økonomi som sliter mest på oss, sier Harald Sørgaard-Djupvik, organisasjonspsykolog i Kantar.

Nesten hver femte av de spurte sier at de bekymrer seg hele tiden. Det de bekymrer seg mest over, er høye matvarepriser, høye strømpriser, personlig økonomi og renteoppgang.

De som bekymrer seg mest på jobb, er unge under 30 år, lavtlønnede og de med lav utdanning.

Mange tapte dagsverk
Undersøkelsen indikerer ifølge Kantar at fem millioner dagsverk kan gå tapt hvert år fordi folk er borte fra jobb på grunn av personlige bekymringer.

Undersøkelsen viser samtidig at nordmenn ikke er bekymret for å miste jobben.
– Vi vet fra andre undersøkelser at nordmenn er tett på verdensmestre i trygghet. Det er i utgangspunktet ingen som er mindre bekymret for å miste jobben enn oss. Det er verdt å merke seg at slik er det fortsatt, sier Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.

– Dette er kanskje et av de mest krevende dilemmaene foran lønnsoppgjøret for dersom vi øker lønningene mer enn hva som er bærekraftig for samfunnet totalt sett, vil rentene øke og flere jobber komme i fare. Vi kan da klart forskuttere at bekymring for jobbsikkerheten vil øke. Som igjen vil drive bekymring om økonomi, sier Bolstad videre.
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup