Les

Underkommunisert risiko ved tannbehandling i utlandet

Camilla Hansen Steinum, sier hun er veldig fornøyd med å få støtte fra Forbrukertilsynet. Foto: Trygve Bergsland.
Etter klage fra Tannlegeforeningen har Forbrukertilsynet pålagt de som tilbyr tannbehandling i utlandet å endre markedsføringen av tilbudet. Forbrukertilsynet mener mange utelater vesentlige opplysninger som påvirker forbrukerne til å treffe økonomiske beslutninger på feil grunnlag.
Av Trygve Bergsland 05.02.2020 13:41
President i Tannlegeforeningen, Camilla Hansen Steinum, sier til tannlegetidende at hun er veldig fornøyd med at Forbrukertilsynet har tatt klagen til følge.
–Det er viktig for pasientene og deres sikkerhet at man er klar over risikoen med tannbehandling i utlandet før man gjennomfører behandlingen, sier Hansen Steinum til eget nettsted.

Forbrukertilsynet skriver bl.a. i sitt brev til aktørene at man må gjøre pasientene oppmerksom på smittefare, erstatningsregler og rydde opp i prissammenligninger. «Utelatelsen av slike vesentlige opplysninger vil etter vår vurdering være egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet (...), og praksisen anses derfor som urimelig og forbudt skriver Forbrukertilsynet i sitt brev.
– Forbrukertilsynet viser at de tar dette og vårt arbeid med saken på alvor. Vi har vært tydelige på den underkommuniserte risikoen ved tannbehandling i utlandet, og da særlig risikoen for smitte av antibiotikaresistente bakterier. Vi forutsetter at aktørene nå endrer sin praksis, sier Steinum.

Kilde: tannlegetidende.no
Våre medlemsblader
Video

Meklingsstart i staten

Streik i vaktbransjen

Parats lederkonferanse

Digital lederkonferanse hver fredag

Forhandlingsstart i staten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo