Les

Tydelig forventning om reallønnsvekst

Nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud, møter forhandlingsdirektør i NHO, Rolf Andreas Negård, til forhandlingsstart. Foto: Trygve Bergsland.
Mandag møttes representanter for YS og NHO for den første seremonielle overleveringen av krav i årets mellomoppgjør. YS leverte en tydelig forventning om en betydelig reallønnsvekst i 2019.
Av Arve Sigmundstad 12.03.2019 7:55

2018 ga nær null kroner i reallønnsvekst og nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud, sier det bør være rom for gode tillegg i forhandlingene vi nå går i gang med.

Moderasjon har ført til stagnasjon
Skjæggerud sier det i dette oppgjøret i utgangspunktet bare skal forhandles om kroner og øre, eller prosenter, selv om også «sliterordningen» vil komme til å ligge på bordet gjennom forhandlingene. 
– Vi vil fra vår side vektlegge den faktiske reallønnsutviklingen de siste årene sterkt når vi nå går inn i årets oppgjør, sier han. 

Skjæggerud sier at lønnsutviklingen de siste årene bare til dels har vært i tråd med intensjonene.
– Vi mener tallene for foregående år nå viser at arbeidstakersiden gjennom den moderasjonen som er vist, og som har bidratt til en stagnasjon i reallønnsveksten, har bidratt mer enn forventet, sier han. 

Høyere inflasjon i 2019 enn først antatt
Forhandlingsdirektør i NHO, Rolf Andreas Negård, har god tro på en enighet i forhandlingene.
– Jeg vil ikke spekulere på hva løsningen blir, men selv om vi tror på enighet i forhandlingene går vi til mekling dersom det blir nødvendig, sier Negård til Parat24.

Fagdirektør for samfunnsøkonomi i NHO, Torill Lødemel, sier de nye tallene for kjerneinflasjon som ble presentert av Statistisk sentralbyrå (SSB) mandag, kan få påvirke forhandlingene.
– Partene møtes i TBU (Teknisk beregningsutvalg) tirsdag morgen der disse nye tallene som indikerer økt inflasjon for 2019 vil bli diskutert. Kommer TBU frem til at forutsetningene er endret, vil partene måtte ta dette med seg inn i de videre forhandlingene, sier Lødemel til Parat24. 

YS’ nestleder sier at norsk økonomi nå går mot en normalisering av rentenivået og oljepengebruken, noe som også må bety en normalisering av lønnsreguleringene.
– YS’ representantskap har forventninger om en betydelig reallønnsvekst. Vi vil ikke tallfeste dette i dag, men det er ikke til å komme fra at prisveksten de siste årene har utfordret forventningene til reallønnsveksten, sier Skjæggerud. 

Lønnsoppgjøret i gang i privat sektor from Parat on Vimeo.

Våre medlemsblader
Video

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com