Les

Tvungen lønnsnemd i sykehusstreiken

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) hasteinnkalte partene i sykehussektoren til et hastemøte søndag ettermiddag. Der ble det klart at regjeringen setter en stopp for den pågående streiken, melder NRK. Parats nestleder Unn Kristin Olsen takker alle som har vært i streik. 
Av Helene Husebø/NTB 25.06.2019 8:34

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier i en melding at fare for tap av liv og helse som en konsekvens av sykehusstreiken gjorde at regjeringen nå bruker tvungen lønnsnemnd.

– Partene har bekreftet at det ikke er mulig å løse dette på noen annen måte. Da har ikke jeg noe annet valg enn å gå inn og avblåse streiken. Det misliker jeg veldig sterkt, sier arbeidsministeren, som retter kritikk mot begge parter i konflikten.

De ansatte streiket for at pensjon skal beregnes fra første krone. I dag må de som jobber innenfor de såkalte Spekter-områdene, jobbe minst 20 prosent før det beregnes pensjon. Det betyr at tilkallingsvikarer eller ansatte som jobber deltid i små stillinger, ikke får tjenestepensjon.

Nestleder i Parat, Unn Kristin Olsen, er skuffet over utfallet av streiken.

– Det er synd at en viktig sykehusstreik må avbrytes. Arbeidsgiver har ikke benyttet seg av dispensasjonsmuligheten, noe man kan tolke som at arbeidsgiver bevisst har styrt mot en tvungen lønnsnemd som løsning av konflikten.

Olsen mener pensjon fra første krone burde være et lett krav å innfri.

– Det er en viktig kamp å kjempe. Jeg mener streiken har vært ansvarlig og ikke brutt med de nødvendige hensynene til liv og helse, sier hun. 

– Jeg vil også rette en stor takk til alle våre medlemmer som har vært i streik. De fleste av Parats medlemmer i Spekter helse er i heltidsstillinger, men har likevel streiket i solidaritet med de man vet har en lavere stillingsprosent, og som ikke tjener opp pensjon slik de burde og skulle. Dette står det stor respekt av. Parat vil fortsatt jobbe for at alle skal få pensjon fra første krone, sier Olsen. 

Leder av YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen, er enig med Olsen om at streiken har vært forsvarlig og at de streikende forbundene har tatt nødvendig hensyn til liv og helse. 

– Vi tar dette til etterretning som en seriøs part i arbeidslivet, men vi er veldig skuffet over at det skjer. Det er fordi vi kjemper en viktig sak. Pensjon fra første krone burde være en selvfølge for alle, sier hun til NTB. 

Sykehusstreiken startet 29. mai og ble først trappet opp 11. juni. Seks helseforetak er rammet. Fra i morgen skulle over 800 ansatte i ulike helseforetak streike.

 

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo