Les

Tvangsbøter for manglende pensjonsordning

Nå kan det bli dyrt hvis Skatteetaten oppdager arbeidsgivere som ikke har pensjonsordning for de ansatte Foto: iStock
Fra 1. juli i år blir det dyrt for arbeidsgivere som ikke betaler inn pensjon for sine ansatte. En endring i lov om obligatorisk tjenestepensjon gir mulighet til å ilegge tvangsbøter.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 07.07.2021 10:55

Fra 1. juli 2021 kan Skatteetaten avgjøre hvorvidt en virksomhet er omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon, og kan pålegge en arbeidsgiver å opprette pensjonsordning for sine ansatte.  Fra samme tidspunkt vil Skatteetaten ha adgang til å gi pålegg og ilegge tvangsmulkt hvis arbeidsgiver ikke har oppfylt plikten til å opprette pensjonsordning.

Boten er på 250 kroner per dag per ansatt.

I en melding fra Finanstilsynet heter det:
"Hvis foretaket ikke har opprettet pensjonsordning, har ansatte krav på at innskuddene fra foretaket skal innbetales fra det tidspunkt pensjonsordningen skulle vært opprettet. Betaling av manglende innskudd er et privatrettslig forhold som den ansatte må følge opp selv overfor arbeidsgiver"

Tilsynet understreker at det er viktig at ansatte gir beskjed dersom arbeidsgiven ikke har opprett pensjonsordning.

Etter lovendringen vil Finanstilsynet fortsatt være tilsynsmyndighet etter OTP-loven for produktkontrollen og for pensjonsinnretninger som tilbyr pensjonsordninger etter foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og tjenestepensjonsloven.

Våre medlemsblader
Video

– Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten