Les

Tvangsbøter for manglende pensjonsordning

Nå kan det bli dyrt hvis Skatteetaten oppdager arbeidsgivere som ikke har pensjonsordning for de ansatte Foto: iStock
Fra 1. juli i år blir det dyrt for arbeidsgivere som ikke betaler inn pensjon for sine ansatte. En endring i lov om obligatorisk tjenestepensjon gir mulighet til å ilegge tvangsbøter.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 07.07.2021 10:55

Fra 1. juli 2021 kan Skatteetaten avgjøre hvorvidt en virksomhet er omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon, og kan pålegge en arbeidsgiver å opprette pensjonsordning for sine ansatte.  Fra samme tidspunkt vil Skatteetaten ha adgang til å gi pålegg og ilegge tvangsmulkt hvis arbeidsgiver ikke har oppfylt plikten til å opprette pensjonsordning.

Boten er på 250 kroner per dag per ansatt.

I en melding fra Finanstilsynet heter det:
"Hvis foretaket ikke har opprettet pensjonsordning, har ansatte krav på at innskuddene fra foretaket skal innbetales fra det tidspunkt pensjonsordningen skulle vært opprettet. Betaling av manglende innskudd er et privatrettslig forhold som den ansatte må følge opp selv overfor arbeidsgiver"

Tilsynet understreker at det er viktig at ansatte gir beskjed dersom arbeidsgiven ikke har opprett pensjonsordning.

Etter lovendringen vil Finanstilsynet fortsatt være tilsynsmyndighet etter OTP-loven for produktkontrollen og for pensjonsinnretninger som tilbyr pensjonsordninger etter foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og tjenestepensjonsloven.

Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo